divide

God styring av økonomi, kvalitet og framdrift

STEMA Rådgivning AS leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling, eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

Vi har kontorer i Oslo, Nannestad, Hamar, Bergen og Tana.