STEMA Rådgivning AS ble kåret til Gasellebedrift seks år på rad

Gaselle (bedrift) er en betegnelse innført av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år. Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun ca 5 % som får denne betegnelsen hvert år. Tilsvarende kåres i flere andre land. Det har vært kåret Gaseller i Norge siden 2002. Alle som oppfyller kriteriene til å bli Gaselle blir plukket ut av AAA Soliditet. Det går ikke an å melde seg på denne konkurransen.

En gasellebedrift må ha:
· Levert godkjente regnskaper
· Minst doblet omsetningen over fire år
· Omsetning på over én million kroner første år
· Positivt samlet driftsresultat
· Unngått negativ vekst
· Vært aksjeselskap
Gaselle 2008-2009

Gaselle 2010-2011

gaselle-12-13