Byggeledelse

Byggeleder er byggherrens representant på bygge-/anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen, entreprenørene og leverandørene.

Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

STEMA Rådgivning AS har lang og bred erfaring fra byggeledelse av ulike prosjekter. Vi kan hjelpe deg med god byggeledelse uansett hva du skal bygge!

Noen viktige momenter
  • Planlegge og levere full kontroll på: SHA, KS, økonomi og fremdrift
  • Bidra til å definere og klarlegge grensesnitt
  • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseformen som velges
  • Tilrettelegge for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet
  • Samordning av aktiviteter og fremdrift mot brukere
  • Deltagelse i ulike koordineringsmøter
  • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og et godt og effektivt prosjektteam.

Byggeledelse