ITB – koordinator

Hva er ITB?
ITB står for Integrerte Tekniske Bygginstallasjoner. Moderne og spesialtilpassede bygg er komplekse og har utallige tekniske anlegg. Anleggene bygges som inn i bygget og blir en del av helheten. 

Eksempler på ITB: Lys, varme, kjøling, is-anlegg, ventilasjon og solavskjerming, automatisering, overvåking, sikkerhet, deteksjon, adgangskontroll, data/tele, heis, parkeringsanlegg, brann, nød-ledesystemer og alarmsystemer.

Hvorfor skal du ha en ITB-koordinator?
ITB-koordinatoren ser delsystemene som en helhet og knytter disse sammen på en felles plattform. Som din ITB-koordinator hjelper STEMA Rådgivning AS deg med å utnytte de mulighetene integrasjon kan gi.

I stadig flere og flere prosjekter skal NS 3935:2011 Integrerte bygningsinstallasjoner, Prosjektering, utførelse og driftsettelse benyttes. Det er mange fagfelt som skal spille sammen, grensesnittene er mange. STEMA Rådgivning AS fokuserer på alle fagområdene slik at løsningene optimaliseres. 

Som din ITB-koordinator ivaretar STEMA Rådgivning AS blant annet:

  • ITB. Riktig med en gang
  • Standarder «trilogien»
  • Universell utforming
  • FDVU
  • Prøvedrift, Testdrift