Kvalitetssikring (KS)

Kvalitetssikring er planlagte og systematiske aktiviteter som gjøres for å oppfylle kravene til kvalitet. Kvalitetssikring er en del av en organisasjons kvalitetsstyring.

STEMA Rådgivning AS sikrer måloppnåelse gjennom kvalitetssikring både i prosjektets tidligfase og under gjennomføring. Våre KS-rådgivere arbeider etter både nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder.

Vi tilbyr også bistand til å utarbeide og vurdere byggesøknader og andre søknader til det offentlig, samt vurderinger av prosjektstatus.

STEMA Rådgivning AS hjelper deg med:
  • Interne revisjoner (1. part)
  • Leverandør revisjoner (2. part)
  • Utarbeidelse av KS-dokumentasjon
  • Ledelses management innen KS
  • Risikostyring
  • Bedriftsrådgivning
  • Bedriftsinterne kurs

Kvalitetssikring (KS)