Prosjektledelse

En prosjektleder fra STEMA Rådgivning AS ser helheten og binder prosjektet sammen. Vi ivaretar de ulike interessene gjennom god kommunikasjon og tett samarbeid med alle aktørene i prosjektet.

Våre prosjektledere har nødvendig kompetanse og erfaring i å ta gode beslutninger slik at prosjektet leveres til avtalt tid, med rett kvalitet og innenfor budsjett.

Uansett om ditt prosjekt er stort eller lite så kan vi tilby riktig prosjektledelse.
Vi hjelper deg å nå dine mål!

STEMA ivaretar
  • God styring av kvalitet, økonomi og framdrift
  • Prosjektledelse fra a til å
  • God kommunikasjon og samhandling
  • Kvalitetsledelse
  • Tverrfaglig bredde
  • Forkantjobbing
  • Organiseringen
  • Kontraksstrategi
  • Aktuelle lover, forskrifter og standarder
  • SHA/HMS i henhold til byggherreforskriften

I tillegg til prosjektledelse levere STEMA Rådgivning tjenester som prosjekteringsledelse, byggeledelse, plansak, byggesak, eiendomsrådgivning, KS-rådgivning og SHA/HMS-rådgivning.