HMS / SHA og Ytre miljø

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

SHA

Begrepet “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA), ble introdusert i den første utgaven av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som utkom i 1995. Begrepet SHA benyttes bare for bygge- og anleggsarbeider.

Våre HMS/SHA rådgivere arbeider etter både nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder. Formålet er å ivareta byggherreforskriftene på vegne av byggherren da vi mener at SHA ansvaret alltid skal ligge hos byggherren. Også byggherrens sitt ansvar for det ytre miljø tilbys ivaretatt av våre SHA rådgivere.

Utover vanlig HMS / SHA-rådgivning inklusive koordinatorrollen, tilbyr vi også:
  • Bistand i «riktige» materialvalg i forhold til miljøhensyn
  • Interne revisjoner (1. part)
  • Leverandør revisjoner (2. part)
  • Ledelses management innen HMS/SHA
  • Utarbeidelse av HMS/SHA dokumentasjon
  • Risiko styring
  • Bedriftsrådgivning
  • Bedriftsinterne kurs

SHA-rådgivning