Oppføringer av torstein

Svein Rosselands hus

Stema har hatt byggeledelsen på tak og fasaderehabiliteringen av det fredete bygget på Blinderen.