Vestli skole

Setter standarden for fremtidens byggeplass

Nybygg på Vestli Skole.

Stema på Jordal Amfi

Landets råeste hockey-arena nærmer seg nå ferdigstillelse

Jeg er imponert over aktivitetsnivået, sier byggeleder fra Stema, Maria Vanberg.

Norges Handelshøyskole i Bergen

Norges Handelshøyskole i Bergen

Torgeir Skoge og Frank Urnes Tefre i Region Vest på Norges Handelshøyskole i Bergen.

Alrek helseklynge i Bergen

Bygger spesialbygg til spesialpris

Byggingen av Alrek helseklynge i Bergen er godt i gang.

Rullebane

Suksess med asfaltarbeidene på østre rullebane

Søndag 11. august åpnet østre rullebane igjen for normal trafikk etter å ha vært stengt for reasfaltering i seks uker.

Økern Portal

Byggingen av Nordens smarteste bygg

Prosjektet er ikke bare landets største byggeprosjekt, det skal bli det smarteste bygget i Norden. Byggingen av «Økern Portal» er i gang.

Deichman Bjørvika

Deichmann Bjørvika

Stema ved Per Egil Steen ivaretar eierstyring på Kulturbyggene i Bjørvika, Nye Jordal amfi og Nye Tøyenbadet.

Når Skedsmo Rådhus nå skal moderniseres…

…spares både tid og penger ved å implementere Lean-metodikk i prosjektet.

– Vi forventer at vi vil redusere renoveringskostnadene med mellom ti og femten prosent. I tillegg kommer redusert byggetid og færre feil, sier prosjektleder hos Stema, Vegard Bokalrud.

Utstillingsvindu
Fra og med første januar 2020 slås Skedsmo, Fet og Sørum sammen til en stor kommune. I den anledning ser kommunen både på lokasjoner og arbeidsformer for de nye avdelingene. Kommunesammenslåingen medfører blant annet at det må etableres plass til flere mennesker i rådhuset.
– Rådhuset, som ble bygget i 1990, har i dag plass til cirka trehundre mennesker. Her legger vi nå til rette for moderne arbeidsformer blant annet med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid på tvers. Dette skal også bidra til at vi får plass til flere medarbeidere i bygget, sier avdelingsleder for Byggeprosjekt i Skedsmo kommune, Thomas E. Møller.
For å få til dette må bygget bli mer arealeffektivt, og for å vise hvordan dette kan gjøres går kommunen nå i gang med et pilotprosjekt på cirka tusen kvadratmeter. Prosjektet blir ledet av Stema.
– Vi vil i dette pilotprosjektet vise hvordan de eksisterende lokalene kan løftes til langt mer funksjonelle og arealeffektive arealer. Pilotprosjektet blir et utstillingsvindu for hvordan resten av rådhuset skal moderniseres, sier Bokalrud.

Reduserer sløsing
Arealet skal kort fortalt konverteres fra cellekontorer til et åpnere kontorlandskap, hvor det legges til rette for mer samhandling og et mer dynamisk arbeidsmiljø.
– Sånn sett er byggeprosjektet i praksis også en del av en større moderniseringsprosess for kommunen, sier Møller, som var en pådriver for at Lean-metodikk skulle brukes i renoveringsprosjektet.
– Jeg har vært opptatt av Lean i flere år og har hatt et ønske om at vi skulle kunne ta i bruk denne metodikken i våre prosjekter. Jeg ble derfor veldig glad for at Stema har den riktige kompetansen til å gjennomføre prosjektet, sier Møller.
Pilotprosjektet skal vise vei for hvordan kommunale byggeprosjekter fremover kan gjennomføres ved hjelp av Lean-metodikk. Lean handler enkelt fortalt om å redusere sløsingen, noe det tradisjonelt har vært ganske mye av i byggebransjen.
– Dette er det første byggeprosjektet i kommunen som gjennomføres som et Lean-prosjekt. Tanken er at vi skal ta med oss erfaringen fra dette prosjektet inn i nye byggeprosjekter i kommunen, sier Møller.

Store besparelser
Alle byggeprosjekter blir målt på tid, kvalitet og kostnad. Lean involverer alle berørte parter tidlig i prosessen og har som ambisjon å legge til rette for en så sømløs og smidig byggeprosess som mulig. Dette gir økt forutsigbarhet og kan ha positiv effekt både på tidsbruk, kvalitet og kostnad.
– I dette prosjektet kom Lean litt sent på banen, men ambisjonen er likevel at det skal ha en rekke positive effekter, sier Bokalrud.
Når det gjelder økonomiske besparelser, så kan det ved hjelp av Lean være mulig å oppnå en kostnadsreduksjon på mellom ti og femten prosent. Budsjettet for pilotprosjektet er på rundt tjueto millioner kroner. For kommunen betyr det at kostnadene reduseres med over to millioner kroner.
– Når metodikken implementeres i alle faser av prosjekter, antar at vi at besparelsene kan bli enda større. Samlet snakker vi med andre ord om betydelige besparelser, sier Bokalrud.

Kontinuerlig forbedringsprosess
I tillegg kommer besparelser som redusert byggetid og færre byggefeil. Erfaringsmessig kan imidlertid god Lean-styring redusere byggetiden med inntil femten prosent.
– Målet er både redusert byggetid og færre byggefeil, sier Bokalrud.
Stema har tjueto sertifiserte Lean-konsulenter.
– Når vi er ferdige med dette prosjektet vil vi derfor gjøre en skikkelig evaluering, hvor vi finner ut hva vi gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra. Disse erfaringene tar vi med oss inn i neste prosjekt, hvor vi forsøker å løfte oss ytterligere, sier Bokalrud.

Bjørseth (44) ansatt som regiondirektør i Stema

Pressemelding fra Stema Rådgivning AS, 23.01.2019:

Therese Bjørseth er ansatt som Regiondirektør Øst i Stema Rådgivning AS

Stema Rådgivning er et ledende konsulentselskap innen prosjektadministrasjon, som leverer god prosjekt- og byggeledelse til bygg- og anleggsprosjekter i hele landet.

Den nye regiondirektøren har personal- og resultatansvar i region Øst, og er en del av ledergruppen til Stema Rådgivning. Bjørseth er utdannet Bachelor fra Oslo Ingeniørhøgskole med tilleggsfag innen økonomi fra BI, og er bosatt på Lillestrøm med familien sin. Therese er en svært dyktig og ettertraktet leder og prosjektleder, med flere års erfaring fra både entreprenører, eiendomsutviklere og ulike byggherrer.

Therese har vært ansatt i Stema rådgivning siden 2018, og har på kort tid utmerket seg med ledende roller og høyt engasjement i spennende prosjekter for OBOS (Construction City), Linstow (Romerike Helsebygg) og Frogn kommune (Bølgen badeanlegg). – Therese er allerede godt i gang med oppgaven som regiondirektør, og vi er trygge på at vi har funnet den riktige personen for jobben, forteller administrerende direktør Eivind Thoresen Skarpaas.

– Stema Rådgivning er en spennende organisasjon som er i vekst. Jeg opplever at selskapet er fremoverlent og jeg ønsker å bidra til videreutviklingen fremover. Vi skal bygge et inkluderende prestasjonsmiljø med fokus på våre dyktige medarbeidere og kundene våre, både i nåværende og kommende prosjekter, sier Therese, som gleder seg over å være i gang med den nye oppgaven.