Jobb i Stema

Vil du spille en viktig rolle i store, prestisjefylte og samfunnsnyttige prosjekter?

Stema er en ledende aktør innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse byggeprosjekter. For tiden bidrar vi i prosjekter som blant annet Økern Portal, Nye Tøyenbadet, Livsvitenskapsbygget, Voss knutepunkt samt skoler, kultur- og næringsbygg over hele landet.

Vi har rammeavtaler med flere store aktører som Statsbygg, Forsvarsbygg, Bybanen Bergen, Avinor, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg. Vi trenger flere dyktige prosjekt- og byggeledere.

Du må ha følgende kompetanse og erfaring

  • Utdannet svilingeniør eller ingeniør
  • 5-10 års erfaring fra prosjekt- og byggeledelse fra byggherresiden
  • God erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring, fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
  • Inngående kompetanse i prosesser for prosjektgjennomføring
  • Erfaring med offentlige anskaffelser

Hvor
Oslo/Viken/Bergen

Vi har godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger, høy grad av fleksibilitet og fokus på kompetanseutvikling. Send oss din søknad med CV.

Kontakt HR-rådgiver Ida Turnes
Telefon: 976 21 768
Epost: imt@stema-r.no
Jobb i Stema