Regionleder Vest

Arbeidssted: Bergen
Søknadsfrist: 01.09.2021

Den vi ser etter må ha lidenskap for byggeprosjekter og stor interesse for mennesker; medarbeidere og oppdragsgivere. Dette er en nyopprettet stilling med betydelig ansvar og store utviklingsmuligheter. Viktige oppgaver vil være å jobbe langsiktig med utvikling av regionen og vår kundeportefølje, samt å følge opp nåværende oppdragsgivere og etablere nye relasjoner.

Som regionleder skal du sørge for at regionen ledes og utvikles i tett samarbeid med gruppeledere, resten av ledergruppen og med våre oppdragsgivere og sam-arbeidspartnere.

Stema inngår i divisjon Forvaltning og rådgivning i OBOS-konsernet, med både mor-, søster og dattersel- skap som leverer prosjektadministrative tjenester. I tillegg har Stema et datterselskap med 20 medarbei- dere.

Som Regionleder Vest vil du ha store muligheter for profesjonell og personlig utvikling, i et dynamisk miljø, med et flatt forretningshierarki der hver ansatt er en viktig del av det store bildet.

Vi kan tilby

 • En attraktiv og viktig lederrolle, hvor du inngår som del av ledergruppen i selskapet
 • En lederrolle med fokus på kommersiell suksess, gjennom relasjonsbygging eksternt og internt
 • Store utviklingsmuligheter både for deg personlig, faglig og for selskapet som helhet
 • Spennende prosjekter og oppdragsgivere
 • Et svært godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansvar

 • Lede regionen til å nå mål og skape verdier på kort og lang sikt
 • Overordnet ansvar for prosjekter og oppdragsgivere i regionen. Oppfølging av nåværende oppdragsgi- vere, og oppsøkende markedsarbeid mot potensielle nye oppdragsgivere.
 • Ansettelser, kompetansebygging og personalansvar for regionen, med direkte personalansvar for grup- pelederne. Rekruttering i regionen vil være en viktig oppgave.
 • Utvikling av deg selv og dine medarbeidere
 • Aktiv bidragsyter i ledergruppen, og i andre deler av selskapet

KVALIFIKASJONER

For å kunne trives og skape suksess i denne rollen ser vi for oss at du har

 • Svært god kunnskap fra bygg- og eiendomsbransjen
 • Fartstid fra prosjektadministrasjon, rådgivende ingeniør, entreprenør eller byggherre
 • Høyere teknisk og/eller økonomisk utdannelse. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglen- de utdannelse.
 • Salgserfaring med positive og godt dokumenterte resultater, f.eks. oppnådd vekst
 • Et utstrakt nettverk i bygg- og eiendomsbransjen og er god på å bygge relasjoner
 • Erfaring med å lede og utvikle medarbeidere
 • Svært gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

EGENSKAPER

Du kan gjennom solid dokumentasjon og referanser vise at du er

 • En motiverende og tillitsskapende leder
 • Fremoverlent, med svært gode evner til å skape entusiasme og engasjement om tydelige mål
 • En kommersiell og resultatorientert selger
 • God til å samarbeide med alle nivåer
 • En relasjons- og nettverksbygger

Reising må påregnes. Stillingen rapporterer til daglig leder i Stema.

Kontakt
Daglig leder Eivind Thoresen Skarpaas, tlf 913 94 967
Send søknad til Hr-rådgiver Ida Mathilde Turnes, imt@stema-r.no