Byggebransjen tryggere

Dette er teamet som skal gjøre byggebransjen tryggere

Bygge- og anleggsbransjen er i en enorm utvikling, og befinner seg i en digitaliseringsfase med stort fokus på miljø. Men hva med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø?

Slik ser fremtidens arbeidsplass ut, kan du gjette hvor den ligger?

De fleste arbeidsplasser er langt forbi stasjonær PC, da teknologien gjør oss mer og mer mobile. Men gjenspeiles det digitale kontoret på den fysiske arbeidsplassen?

Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

Vår rolle: Byggeledelse
Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragets varighet: August 2018 – pågår
Entrepriseform: Totalentreprise
Størrelse: Brutto areal ca 13.000 kvm

OM PROSJEKTET
Nye Jordal Amfi er en publikumsarena for bredde- og eliteishockey, som skal møte krav for spill i Eliteserien, samt krav for bruk i internasjonale arrangementer. Arenaen vil få publikumskapasiteten på om lag 5 600 sitteplasser, fordelt på en nedre og øvre tribune, samt 22 VIP-losjer. Skøytebanen er av amerikansk størrelse på 61m x 26m iht. krav fra Det internasjonale ishockey forbundet.

Den nye arenaen har totalt 8 garderober for utøvere. Arenaens første etasje er knyttet til Ungdomshallen med et lavtliggende mellombygg. Mellombygget har en gjennomgående gangpassasje med 6 utøvergarderober som kan brukes i begge hallene. I tillegg finnes 4 utøvergarderober i Ungdomshallen. Til sammen har begge hallene 12 garderober for utøvere.

Plan 1 i den nye arenaen er forbeholdt idretten og drift, og de største tekniske rommene er på dette planet. Plan 2 er forbeholdt publikum med plasser på nedre tribune. Her er nødvendige publikumsfasiliteter inkludert kiosker, toaletter, sportsbar, café m.m. Plan 3 er forbeholdt VIP og kontorlokaler for hallens brukere. Plan 4 er forbeholdt publikum på øvre tribune med nødvendige publikumsfasiliteter, i tillegg til media- og kommentatorfasiliteter. I randsonen er det trapper som forbinder øvre- og nedre tribune. Arenaen er planlagt slik at arealer som er mindre brukt kan stenges av i hverdagen.

Eksisterende Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og er ikke lenger tilfredsstillende til dagens bruk. Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å bygge Nye Jordal Amfi. I dette inngår riving av gammel ishall.

For å opprettholde treningsfasiliteter for Vålerengas A-lag etableres en midlertidig ishall med garderober og tekniske anlegg. Ungdomshallen, flerbrukshallen og midlertidig ishall holdes åpent i byggetiden.

Etter riving av gammel ishall viste det seg at Hovinbekken, som skal være en del av et blå-grønt areal rundt ishallen, ligger noe høyere enn først antatt. Dette medførte omfattende ekstraarbeider, og Totalentreprenøren fikk ett år forlenget byggetid.

ENERGI OG MILJØ
Nye Jordal Amfi skal fremstå som en moderne og fleksibel topp- og breddeidrettsarena, og skal ha høyt fokus på gode løsninger på energi og miljø.

Noen av miljømålene er
• Klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk som følges opp gjennom klimagassberegninger
• Bygging med miljøvennlige materialer, som er dokumentert miljøvennlige, har lang levetid, er lavemitterende og/eller er resirkulert
• Passivhusstandard for selve bygget (ekskludert arena-areal)
• Etablering av lokal energisentral på Jordal for energiproduksjon
• Spillenergi skal utnyttes varme og kjøling
• Høyt fokus på energistyring for anlegget
• Solceller skal installeres på tak og resterende arealer vil være grønne tak
• Etablering av en logistikk- og arealløsning som sikrer minimale lokale utslipp i anleggsfasen
• 85 % kildesortering av byggavfall
• Krav til avfallshåndtering i drift
• Tilrettelegging for syklister og el-biler
• Best mulig biologisk mangfold skal oppnås
• Gode arkitektoniske løsninger vektlegges for et attraktivt anlegg
• Det skal sikres mot radon
• Høyt fokus på ivaretakelse av ytre miljø i utførelsesfasen

VÅR ROLLE
Byggeledelse

Prosjektet startet januar 2017, og vårt engasjement begynte i august 2018. Byggeleders oppgave skal ha hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet.

Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi
Nye Jordal Amfi

Stema med kompetanseløft innen LEAN

Stema Rådgivning tar ytterligere ansvar for å øke verdiskapningen for våre oppdragsgivere, ved å utdanne og sertifisere 22 nye medarbeidere i LEAN.

Stema Rådgivning LEAN sertifisering
Stema Rådgivning LEAN sertifisering
22 medarbeidere sertifisert med gult belte i LEAN.

Bruk av LEAN-metodikk i byggebransjen bidrar til å redusere byggetid- og kostnader, samtidig som man øker kvalitet og kontroll i prosjektene. I norske byggeprosjekter der metoden og verktøyene er tatt i bruk, har det gitt oppsiktsvekkende gode resultater.

Stadig flere byggherrer og entreprenører ser derfor verdien av LEAN i gjennomføringen av prosjekter, og store byggherrer som f.eks. Statsbygg satser systematisk på LEAN.

Stema rådgivning har tatt dette på alvor og iverksatt et betydelig kompetanseløft innenfor LEAN. Vi ønsker gjennom dette å skape merverdi for kundene våre – bidra til at prosjektene blir ekstra gode med hensyn til tid, kvalitet og kostnader. Også alle prosjekter som ikke er definert som LEAN-prosjekter vil ha nytte av at vi har høy kompetanse og verktøy til å bidra til vellykkede prosjekter.

Gjennom Stemaskolen har vi i samarbeid med Lean Communications tilbudt vårt første 3-dagers kurs i LEAN Construction, inkludert eksamen og Yellow belt-sertifisering. 22 medarbeidere gjennomførte kurset og besto eksamen, og har nå Lean Yellow belt-sertifisering.

Stema har i mange år satset systematisk på kompetansebygging. Et stort antall av våre medarbeidere har også PRINCE2 prosjektledersertifisering. Medarbeiderne deltar jevnlig på andre relevante kurs for bygg- og anleggsbransjen, både i regi av Stemaskolen og andre kurssteder. Vi har også støtteordninger for etterutdanning, som flere medarbeidere benytter seg av.

Eivind Thoresen Skarpaas

Stema vant ti rammeavtaler med Sykehusinnkjøp

Rammeavtalene er innenfor tjenester som er Stemas kjerneområder – prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser for alle helseforetakene i Norge. Stema fikk rammeavtaler der de er sterkest representert i Norge, som Helse Sør-øst og Helse Vest.

Administrerende direktør Eivind Thoresen Skarpaas er veldig fornøyd med tildelingene.
– Dette er viktige rammeavtaler for Stema. Det var stor konkurranse, og viktig å treffe godt på prisingen. Det vil skje mye innen sykehus/helsebygg fremover, og Stema har pekt seg ut dette markedet som et prioritert satsingsområde, sier Skarpaas.

Vant Cityprisen 2018


Vinneren av Cityprisen 2018 var Media City Bergen-prosjektet til Oslo Pensjonsforsikring og Entra.

Media City Bergen vant Cityprisen 2018.

Det var i knallhard konkurranse med Jonsvollkvartalet i Bergen og Sentralen i Kvadraturen i Oslo at Entra og Oslo Pensjonsforsikring stakk av med Cityprisen 2018 med sitt prosjekt Media City Bergen.

– Et vesentlig element i å lykkes med prosjektet har vært å samle leietakere som har nytte av å være samlet. De skulle innordnes en samlet helhet, noe som innebar begrensninger for den enkelte leietakers profilering og behov. Denne prosessen måtte ledes og tilrettelegges med målrettethet, forståelse og entusiasme. Juryen er imponert over den dristighet, konsistens og gjennomføringsevne utviklere og eier har lagt for dagen i planleggingen og realiseringen av prosjektet og har den glede av å tildele årets Citypris til Bergen Media Center, sa juryens leder Netten Østberg under årets Citykonferansen-bankett.

De øvrige jurymedlemmene var Thor Olaf Askjer (adm. direktør i Norsk Eiendom), Maren Bjerkeng (partner og arkitekt i Grape Architects), Andreas Vaa Bermann (avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og, Roar Sandnes (partner og arbeidende styreformann i Akershus Eiendom).

– Med fare for å bli anklaget for å smiske med juryen, vil jeg si at denne prisen er for oss den som henger høyest. Man er de beste av de beste når man vinner. Så til juryen, hjertelig takk for tilliten. Vi som jobber i eiendomsbransjen jobber med mye spennende ting. Men noen ganger kommer vi borti prosjekter som er mer spennende enn ander. Dette er et skoleeksempel på det. Et prosjekt vi aldri kommer til å glemme, sa Anders Solaas, direktør for utleie og eiendomsutvikling i Entra da han på vegne av Entra og Oslo Pensjonsforsikring mottok prisen.

Blant partnerne i prosjektet er MAD arkitekter, Stema Rådgivning, Iark og entreprenør Hent.

Av Dag-Jørgen Saltnes. Publisert på estatenyheter.no torsdag 15. februar 2018

Media City Bergen

Nå bor det over 90 medieselskaper her

Media City Bergen

– Sjelden har et milliardprosjekt gått glattere, sier Magnar Rusten i Stema Rådgivning.

I 2011 hadde TV 2, NRK, Bergensavisen, Bergens Tidende, Universitet i Bergen og VIZRT en drøm om å etablere en ny næringsklynge for å transformere måten vi kommuniserer historiene våre på. Seks år og 45.000 nye kvadratmeter senere var Media City Bergen en realitet. I dag huser det topp moderne mediehuset over 90 norske bedrifter med ekspertise innen blant annet augmented reality, nettavis, grafisk visualisering og kringkasting. Visjonen? Å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling i mediebransjen.

– Å utvide og transformere et vanlig kontorbygg til en kompleks bygningsstruktur med mange spesialfunksjoner kan fort bli et berg- og dalbaneprosjekt. Media City Bergen hadde selvfølgelig sine utfordringer, men bygget stod klart til fristen med alle aktører like fornøyde, forteller prosjektleder Magnar Rusten i Stema Rådgivning.

Hvem fortjener æren for å levere et milliardprosjekt til forventning – innenfor tidsfristen?

«Alle»
tema Rådgivning var en av de som holdt ballene i lufta gjennom byggingen av Bergen sentrums hittil største byggeprosjekt. Prosjektleder Rusten er soleklar på spørsmålet om hvem som til slutt dro dette i havn.

– Alle, sier han, og utdyper:

– Dette var på ingen måte noe soloprosjekt. Alle aktørene som har bidratt har hele tiden hatt prosjektets interesser i fokus. Det handler veldig mye om respekt og forståelse når så mange med forskjellige spesialfelt må samarbeide mot ett felles mål. Når fokuset hele tiden er å løse prosjektet i stedet for å bli introverte, påvirker dette i en svært positiv retning.

MCB

Det er Oslo Pensjonsforsikring og Entra som eier halvparten hver av Media City Bergen, og i Februar vant de den prestisjetunge Cityprisen for det fire år lange prosjektet. Her fremhevet juryen spesielt arbeidet med å samle alle disse selskapene under samme tak på bekostning av den enkeltes profilering og behov – en prosess som ble ledet og tilrettelagt med målrettethet, forståelse og entusiasme. Dette kan man trekke paralleller til i byggeprosessen.

– Hele prosjektet var samlet i ett prosjektlokale gjennom hele byggetiden. Med daglig kommunikasjon ble eventuelle flaskehalser løst på kort tid. Denne samlokaliseringen sørget for lik forståelse av virkeligheten, som er en viktig faktor for å unngå utsettelser i et så stort prosjekt. Dessuten blir det ganske god stemning når man sitter sammen sånn, forteller Rusten.

Bergen Kommune, Bane NOR, Hent og MAD Arkitekter er noen av de som spilte en viktig rolle i prosjektet. Som prosjektleder var det viktig for Rusten å ha et overordnet blikk med fokus på å tilrettelegge samarbeid.

– Byggeplassen var veldig trang, men Bergen kommune var svært behjelpelige med å tilgjengeliggjøre areal i nærområdet. Bane NOR leide ut en lokal jernbanetunnel slik at all den tunge anleggstrafikken kunne ledes utenom gatene i sentrum og kjøre direkte til byggeplassen, forteller Rusten.

MCB

Rev hus rett ved legevakt
Byggeprosessen bød også på en helt spesiell utfordring: En legevakt som skulle fungere med full drift – i samme bygget om byggingen pågikk.

– Igjen avhenger det helt og holdent av én faktor: god kommunikasjon. Vi startet å rive bygget mens legevakten fremdeles var i full drift. I forkant satte vi oss ned sammen med dem og planla hele prosessen. Det resulterte i en plan der vi bygget om legevakten før rivingen kunne starte. Takket være dette var den operativ de første elleve månedene av byggeperioden, forklarer Rusten.

Å rive et bygg rundt en legevakt er ikke bare enkelt. De har strenge krav til oppetid på strøm, signaler, vann og avløp, og til byggestøy og -støv.

– Dette stilte blant annet spesielle krav til rivingen, men ble løst med god planlegging, ekstra god merking av deler som skulle rives, og en tett dialog med legevakten. I en periode hadde vi daglige møter slik at ingen overraskelser skulle dukke opp underveis. Og dersom det oppstod noe hadde de nødkonktakter hos entreprenøren som kunne rette opp situasjonen raskt, sier Rusten.

En flat struktur og samlokalisering økte kommunikasjonen, og sjansen for misforståelser ble langt lavere.

MCB

Sammen mot verden
Med sine 45.00 kvadratmeter er Media City Bergen det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Nå som prosjektet er ferdig kan Rusten se tilbake på en bygning som ble til ved hjelp av kreativ tenkning og godt samarbeid.

– Det viser hva man kan få til ved å legge til rette for samarbeid. Her har du et bygg inneklemt i et kvartal, med begrenset plass, en skole rett over gaten, en legevakt i full drift og en del spesielle krav fra leietakerne. Men med tett samarbeid med mange forskjellige aktører helt ned på nabonivå, fikk vi det til.

De seks medieselskapene som satt i gang det hele ønsket et sted der norske medier kunne stå samlet mot det internasjonale mediepresset. I dag legger Media City Bergen til rette for innovasjon og samhandling på tvers av medieselskaper – nye som gamle – og sammen kan de utgjøre en global forskjell på måten vi kommuniserer historiene våre på.

– Dette er et prosjekt jeg sent vil glemme, og jeg er virkelig stolt av samarbeidet gjennom hele prosessen. Det tror jeg at Entra og Oslo Persjonsforsikring er også, sier Rusten.

[divider_padding]

nede

[one_third]Se flere Stema-prosjekter
Oslo Lufthavn Gardermoen er bare ett av stedene hvor Stema Rådgivning har utført prosjekter.
LES MER HER
[/one_third]
[one_third]Vi rekrutterer nye ansatte
I Stema Rådgivning søker vi prosjektledere, byggeledere og SHA-rådgivere til Norges mest spennende prosjekter.
LES MER HER[/one_third]
[one_third_last]Dette er Stema Rådgivning
Et frittstående konsulentfirma innen prosjektadministrative tjenester og takseringstjenester.
LES MER HER[/one_third_last]

Ragn Sells nytt administrasjonsbygg

Byggherre: Ragn Sells AS
Prosjektledelse: Stema Rådgivning AS
Uavhengig kontroll: Stema Rådgivning, Rambøll AS
Arkitekt: Romerike arkitekter AS
Totalentreprenør: Betonmast Hæhre AS (NS 8407)
Vei prosjektering: ØRP AS
VA: Asplan Viak

Ragn Sells er nå overtatt av byggherre og brukstillatelse godkjent desember 2017. 15 desember var det åpningsfest av Ragn Sells sitt ny administrasjonsbygg, deriblant ordfører i Lørenskog kommune som var en av de 200 fremmøtte. Ragn Sells kunne også feier julebordet sitt i lokalene på samme dag.

Hovedkontoret inneholder ca 900 m2 og 4 etasjer med en underetasje med trapperom/heis, bygget består av 65 kontorplasser med flotte møterom, kantine med storkjøkken og fellesarealer.

Prosjektet har vært krevende med lange prosesser med tilkobling av VA, overvann, fjernvarme og trafostasjon. I tillegg er grunnforholdene på deler av tomten en tidligere søppelfylling, noe som har gjort deler av prosjekteringen og utførelsen tidkrevende.

Dette er den nye prosjekt-trenden som tar anleggsbransjen med storm

Stema Prosjektledelse

[divider_padding]

Byggindustrien møter nå flere, store skifter. De er teknologiske, som digitaliseringsbølgen, men også fundamentale slik som endringene av hele entreprisemodellen. På dét området har nemlig bygg- og anleggsbransjen nå tatt lærdom fra offshore-sektoren. Ut går nå de eldre organisasjonsmodellene, og inn kommer nyere som totalentreprisemodellen.

Det er ingen hemmelighet at anleggsbransjen har vært relativt konservativ, men med disse skiftene på døren, presset av mer konkurranse fra utlandet på norsk jord, rører hele bransjen seg – og den gjør det raskt.

– Kontraktene blir større og utenlandske foretak har kommet på banen. Det har skjerpet konkurransen her hjemme, sier salgs- og markedsdirektør Øyvind Løkke i Stema Rådgivning.

Gjør veibygging mer effektivt
Prosjektene Stema Rådgivning leverer ressursene til, er en del av totalentreprisen og både Løkke og Ødemark ser at det er en effektiv måte for å angripe et så stort infrastrukturprosjekt.

De har lang erfaring med ulike typer entrepriser, fra mange forskjellige bransjer. Akkurat nå jobber de tett på Nye Veier, firmaet som skal ta over store deler av veikonstruksjonen i Norge og gjøre den mer effektiv.

– Veibygging i Norge er spennende, fordi det byr på mange utfordringer, sier Knut Ødemark. Han er innleid rådgiver på et gigantprosjekt ved Hamar, prosjektet E6 Kolomoen – Moelv. Der skal det bygges 43 kilometer med firefelts motorvei, nesten et dusin kryss og alt dette på raskest mulig tid.

Ødemarks spesialitet er HMS, og for Nye Veier jobber han med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt trafikkprosjektering.

– Arbeidene på prosjektet er godt i gang med stor aktivitet. Det blir utrolig spennende og inspirerende å følge prosjektet fram til åpning i 2020, sier Ødemark.

Stema Prosjektledelse
Fikk en variert hverdag: Knut Ødemark ønsket seg en mer variert hverdag og fikk det hos Stema Rådgivning. Nå er han tilknyttet det store veiprosjektet som bygger E6 mellom Kolomoen og Moelv.

Forbedrer seg i det stille
– I det stille har nok både byggentreprenører og anleggsentreprenører over de siste årene forbedret effektivitet, kvalitet og organisering i sine prosjekter. Det er flere og flere som tar i bruk totalentrepriser når de velger prosjekttype. Det betyr ikke bare at de innleide rådgiverne må lære nye metoder, men også oppdragsgiverne, sier Løkke.

– Kontraktene blir større og utenlandske foretak har kommet på banen. Det har skjerpet konkurransen her hjemme, forklarer Løkke.

I totalentreprisen tar entreprenøren seg av langt større deler av prosjektet som en enhet, enn ved vanlige entrepriser. Det betyr at prosjektering inngår som en del av avtalen, og blir entreprenørens ansvar. Tettere samarbeid i prosjektet betyr mindre byråkrati og ofte raskere og bedre utførelse av prosjektet.

– Vi synes det er veldig spennende å jobbe med Nye Veier AS, sier Løkke om samarbeidet med det nyopprettede statlige selskapet.

– Det er spennende og innovativt at anleggsbransjen også i større grad satser på totalentreprisemodellen. Dette gir positive gevinster både med hensyn til kvalitet, fremdrift og økonomi. Med en liten byggherreorganisasjon går de bokstavelig talt nye veier, og det inspirerer, sier han.

Tok Stema-veien til karriereeutvidelse
For Knut Ødemark er den nye måten å gå løs på prosjekter, nok et steg videre i en variert karriere. Som ingeiør med erfaring fra byggbransjen, søkte han ekstra variasjon i arbeidshverdagen da han kom til Stema Rådgivning.

– Etter mer enn tretti år som leder i bygg- og anlegg valgte jeg i 2011 å gjøre noe annet. Hva var jeg usikker på, men etter noen korte uker kom jeg ved en tilfeldighet i kontakt med Øyvind Løkke i Stema.

Siden Ødemark, med sin bakgrunn passet godt inn i Stema, tok han raskt fatt på nye og varierte oppgaver. HMS og SHA var hans kjernekompetanse og den fikk han bruk for fra første stund.

– Fra første samtale var det kort vei til det første oppdraget på Gardermoen våren 2011. Der jobbet jeg med gjennomgang og oppgradering av kundens prosjektstyringssystem samt oppfølging av HMS på deres byggeplasser, forklarer Ødemark.

Derfra gikk det tett i tett med oppdrag for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og så til Nye Veier.

– Da det så lå til rette for et engasjement hos Nye Veier falt det naturlig å si ja til det. Vegbygging er spennende. Det byr på mange utfordringer. Også innenfor arbeidsområdene SHA og trafikk som jeg nå jobber med.

Stema Prosjektledelse

Vil ha variasjon i ansatte
For Øyvind Løkke er det godt å kunne ansette noen som ikke nødvendigvis kommer rett fra utdannelsen, men som likevel ønsker å være i en operativ del av bedriften.

– Knut spurte om jeg hadde en «jobb i grøfta» til han. Det hadde vi selvsagt, til en meget erfaren og dyktig senioringeniør. Han har levert til våre kunders beste tilfredshet siden den gangen, som alle våre andre medarbeidere.

Over de seneste årene har Stema lagt vekt på å rekruttere en variert gruppe med ansatte. Fra å være en bedrift med overvekt av mannlige seniorer, har Stema Rådgivning gått til å bli en bedrift med god kombinasjon av begge kjønn, og en variasjon i alder fra midt i tyveårene til 75 pluss.

Løkke tar gjerne ombord flere dyktige ingeniører. Se mulighetene under!

Dette er E6-prosjektet
– 43 km firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen – Moelv
– 11 store toplanskryss
– 17 fast ansatte i Nye Veier Mjøsregionen
– To entrepriser – samlet kontraktsverdi på over fem mrd. kroner
– Ferdig 2020

[divider_padding]

nede

[one_third]Se flere Stema-prosjekter
Oslo Lufthavn Gardermoen er bare ett av stedene hvor Stema Rådgivning har utført prosjekter.
LES MER HER
[/one_third]
[one_third]Vi rekrutterer nye ansatte
I Stema Rådgivning søker vi prosjektledere, byggeledere og SHA-rådgivere til Norges mest spennende prosjekter.
LES MER HER[/one_third]
[one_third_last]Dette er Stema Rådgivning
Et frittstående konsulentfirma innen prosjektadministrative tjenester og takseringstjenester.
LES MER HER[/one_third_last]