Studietur til Amsterdam

STEMA Rådgivning var på studietur til Amsterdam 1-3 mai.

DSC_0850-fix

IMG_0148

IMG_0723

2

3

4

5

DSC_0753

DSC_0832

IMG_4871

Nytt Hovedkontor

STEMA Rådgivning har flyttet hovedkontoret til Bryggegata 14, 0250 Oslo.

IMG_5672
IMG_5678
IMG_5674
IMG_5692
IMG_5696

STEMA i vinden

STEMA Rådgivning har satt seg offensive mål for 2014. Det er derfor svært gledelig at vi den siste tiden har inngått avtaler med spennende aktører.

Avtalene vi har vunnet er blant annet:
[list style=»list4″ color=»green»]

  • Rammeavtale Byggeledelse og Uavhengig kontroll for Nord-Trøndelag Fylkeskommune
  • Rammeavtale Trondheim kommune
  • E-skatt Jevnaker kommune

[/list]
[divider_padding]

I tillegg er vi i gang på følgende prosjekter:
[list style=»list4″ color=»green»]

  • 3 Prosjektledere er i gang med utfordrende prosjekter for Boligbygg Oslo Kommune
  • Prosjektledelse for Storebrand Eiendom på prosjekt sentralt i Oslo

[/list]
[divider_padding]

Dette er oppdrag vi er stolte over å ha vunnet, og våre kunnskapsrike medarbeidere gleder seg til å sette i gang med.
[divider_padding]

STEMA

Storkontrakt i Bergen til STEMA

STEMA Rådgivning er tildelt prosjektledelsen i forbindelse med byggingen av det nye Energi- og Teknologibygget (EnTek) ved universitetet i Bergen.

EnTek bygget er et nybygg på inntil 15 600 m2 og skal gi plass til moderne laboratorier og teknologiplattormer til UiB, Uni Research, HiB og CMR. Bygget skal huse møte- og arbeidsplasser med flerbruks- og prosjektfasiliteter for forskning, utdanning, utvikling, tjenester og møte- og inkubatorvirksomhet. Bygget skal settes opp etter de siste krav til energieffektivisering.

EnTek bygget har følgende visjon: Fremtidens energiløsninger kommer fra Hordaland!

STEMA Rådgiving er stolte over å ha fått oppdraget, og vi gleder oss til å sette i gang.

entek

Media City Bergen – Alle leietakere har signert!

TV 2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, medieutdanningen ved Universitetet i Bergen og grafikkselskapet Vizrt ble fredag 9 mai enige om å flytte sin virksomhet i Bergen til Lars Hilles Gate 30. Eiendommen er eiet av Entra OPF som igjen eies av Entra og Oslo Pensjonsforsikring med 50 prosent hver. STEMA leverer prosjektledelse til prosjektet, og gratulerer ENTRA OPF med denne spennende milepælen. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Eiendommen Lars Hilles gate 30 består i dag av ca. 35.000 kvadratmeter og skal etter planen utvides med ca. 10 000 nye kvadratmeter til totalt ca. 45 000 kvadratmeter. Eiendommen vil fremstå som et signalbygg og vil være en viktig del av utviklingen av området rundt Nygårdstangen i Bergen. Prosjektet har en total investeringsramme på ca. NOK 1,5 mrd, inkludert byggets inngangsverdi.

media

STEMA fikk 2. plass i «Årets Romeriksbedrift 2013»

STEMA Rådgivning fikk 28 april andreplass i konkurransen om å bli «Årets Romeriksbedrift 2013». STEMA var en av seks finalister, og måtte kun se seg slått av FFI, Forsvarets Forsknings Institutt på Kjeller.

Prisen ble overrakt Øyvind Løkke av ordfører i Ullensaker kommune, Harald Espelund. Juryen begrunnet 2 plassen med blant annet at STEMA er en betydelig bidragsyter på Romerike. Det er imponerende å levere høy lønnsomhet med høy vekst år etter år, noe som tyder på svært dyktige medarbeidere og gode ledere. Espelund sa blant annet «STEMA har målsetting om å bli oppfattet som offensive, engasjerte, kunnskapsrike og stolte både internt og eksternt, og det er juryens klare oppfatning om at målsetningen anses oppfylt p.t.»

Prisen “Årets Romeriksbedrift” er opprettet av Nordea og utdeles årlig. Dette var den åttende kåringen.

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter eller institusjoner som “siste år” har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i alle kommunene på Romerike. Årets jury besto av følgende personer:

Juryleder
Anita Orlund, daglig leder Kunnskapsbyen Lillestrøm

Jurymedlemmer
Harald Espelund, ordfører Ullensaker kommune
Ole Jakob Flæten, ordfører Skedsmo kommune
Pål Eskås, adm.dir. Romerikes Blad
Adv. Owe Halvorsen, styreleder Styreutvikling Romerike
Stian Thomassen, banksjef Nordea Bank, Akershus Bedriftsmarked

Årets bedrift diplom

Søreide skole

43740

I januar 2014 åpnet nye Søreide skole i Bergen. Skolen er på ca 7000 kvadratmeter og inneholder også en flerbrukshall. STEMA har ved Knut Sjøvold vært byggherreombud/prosjektleder på skolen, som er bygget og eid av Skanska. Skolen er bygget som et OPS samarbeid, og Bergen kommune leier nå den ferdige skolen av Skanska. Skolen fremstår nå som en av Europas flotteste. Den er stort sett bygget i tre, og er et miljøvennlig passivhus med svært god isolering og lavt energiforbruk.
[divider_padding]
Artikkel fra Byggindustrien:
bygg

På Oddamarka på Søreide i Bergen har Skanska Norge AS ført opp Søreide skole som et OPS-prosjekt.

Skanska Norge er tiltakshaver og skal drifte skolebygget i 25 år, før Bergen kommune overtar.

202 millioner kroner
Skolebygget er på 8.300 kvadratmeter BTA, medregnet en flerbrukshall på 1.070 kvadratmeter. Det er tegnet av Asplan Viak AS, som også har vært landskapsarkitekt. STEMA Rådgivning AS har vært byggherreombud. Totalkostnaden er 202 millioner kroner eks mva. Byggestart var i april 2012, og kolebygget ble overlevert i desember i fjor.

600 elever
Søreide skole skal være en baseskole for 600 elever fra første til sjuende klassetrinn. Skolen har cirka 60 ansatte. Elevene kommer fra Søreide, som ligger i Ytrebygda bydel.

Skolebygget har en etasje under bakkenivå og dels en og dels to over. I underetasjen er det flerbrukshall, garderober, spesialrom for tekstil og sløyd og et teknisk rom. I første etasje er det allmenning, baser for de yngste elevene, SFO og skolekjøkken. Andre etasje rommer baser for de eldre elevene, spesialrom for musikk og dans, bibliotek, administrasjon og to tekniske rom.

31 mål
Tomten er på 31 mål og er kupert. Under skolebygget er det fjellgrunn og bygget står på komprimerte sprengsteinsmasser. Der en ballbane ligger valgte Skanska å masseutskifte en myr.

Utenfor skolebygget er det tre separate områder for SFO og første og andre klassetrinn, for tredje og fjerde klassetrinn og for femte til sjuende klassetrinn. Mye av den eksisterende vegetasjonen er tatt vare på.

Trebygg
Bygget har sakset form. Bærende konstruksjon består av lavkarbonbetong (fundamenter og underetasje), limtresøyler, limtredragere og hulldekker av tre (Sotrabjelken). Taket er dels flatt og har dels fall og har en lettakskonstruksjon. Fasadene er kledd med Kebony, royalimpregnert panel og beiset panel.

Det er parkett i flerbrukshall, industriparkett på tribunen, slipt betong i allmenning og belegg i klassebaser. Veggene er kledd med panel, bjørkefiner og spiler. Noen steder er det frilagt betong. I klassebasene er det systemhimlinger, i fellesområder er det spilehimlinger. Flerbrukshallen har åpen himling.

Isolert og tett
Det er 30 cm isolasjon i veggene. Lettaket er 40 cm tykt og har 33 cm isolasjon. Det er 15 cm EPS mot grunnen. Ytterveggene har en samlet U-verdi på 0,15, mens vinduene har U-verdi på 0,8 i snitt. Kuldebroverdien skal være på maksimalt 0,03. For å klare dette er veggene ført forbi dekkene i full tykkelse. Bygget er trykktestet og luftutskiftningen er på 0,33 (lekkasjetallet kunne være på 0,6).

Prosjektleder Håvard Tjore i Skanska Norge forteller at det heldigvis var minimalt med nedbørt før bygget ble lukket. – Det gjorde uttørkingen enkel, sier Tjore.

I flerbrukshallen er det perforert lettak og kun annethvert bord på veggene er trukket helt opp, noe som gir god akustikk. Den åpne spilehimlingen i allmenningen gir også god akustikk. Søreide skole tilfredsstiller kravene i Tid for Tre og Fremtidens byer. Prosjektet skal BREEAM sertifiseres. Skanskas konsept Grønn byggeplass er fulgt og sorteringsgraden for byggavfall ligger an til å bli på over 90 prosent.

Passivhus
Søreide skole har vannbåren oppvarming basert på varme-
pumpe, solfanger og elektrisitet. Varmepumpen skal dekke 80 prosent av rom- og ventilasjonsvarme og 60 prosent av varmt-vannsbehovet. Solvarme skal dekke 30 prosent av varmtvannsbehovet. Ytterligere behov dekkes med elektrisitet. Netto energibehov er beregnet til 66 kWh per kvadratmeter per år. Dette plasserer bygget som passivhus i energiklasse A.

Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner (82 prosent), SD-anlegg og fiberbasert bredbånd. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling og alarmanlegg. Solavskjerming skjer med screens som er plassert over vinduene. På en parkeringsplass ved innkjøringen til skolen er det cirka 20 biloppstillingsplasser.

Krevende prosjekt
Håvard Tjore sier at byggingen har gått greit, selv om prosjektet var krevende.

– All montering utenom taket er gjort i egenregi og vi praktiserte trimmet bygging. Alle yttervegger er elementer, noe som var en god løsning. Bygget hadde strenge krav til tetthet, sier Tjore.

På det meste var mellom 80 og 90 bygningsarbeidere i aktivitet på bygget. Søreide skole har ifølge Tjore gitt Skanska nyttige erfaringer i OPS, passivhus og bruk av tre.

Stolte arkitekter
Sivilarkitekt Christian Irgens i Asplan Viaks kontor i Bergen sier kontoret er svært så stolte over sitt største og viktigste prosjekt så langt. Asplan Viak har vært rådgivere for landskap og arkitektur, vei, VA og akustikk.

– Skolen er blitt et passivhus der det også er gjennomført et komplett klimagassregnskap (fra vugge til grav). Dette har blant annet ført til utstrakt bruk av tre i overflater og konstruksjoner. Skolen er et forbildeprosjekt i programmet til «Framtidens byer», med den lokale ambisjon TID for TRE i Framtidsbyen Bergen. Skolen har et av landes største termiske solfangeranlegg og er en OPS skole som leies av Bergen kommune og eies og driftes av Skanska Norge, sier Irgens.

[framed_box width=»550px» bgColor=»#E3E3E3″ align=»right»]FAKTA
Sted:
Søreide
Prosjekttype: Nybygg, skole
Totalkostnad eks mva: 
202 millioner kroner
Bruttoareal: 8.300 kvm
Tiltakshaver og totalentreprenør: 
Skanska Norge
Byggherreombud: 
STEMA Rådgivning AS
Prosjektering inkl tekniske fag: 
Skanska Tekniske
Arkitekt og LARK: Asplan Viak
Interiørarkitekt: Box interiør design
Rådgivere: RIB: H2Byggteknikk l RIGeo og RIBrann: Sweco l RIVA og Vei: Asplan Viak
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Grunn-arbeid: Vassbakk & Stol l Dekkestøp: Hummervoll Industribelegg l Stål-
konstruksjoner: Johs Alsaker l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Protan l Veggelement: Jatak l Dekkeelementer av tre: Sotrabjelken l Limtrekonstruksjon: Splitkon l Glassfasade: Kebo Glass l Vinduer: Norgesvinduet l Solavskjerming: Vental l Dører: Daloc og Jeldwen l Blikkenslager: Fasade og Bygg Service l Innv. trapper: Frekhaugtrappa l Rekkverk og ståltrapper: Esjot Janowski I Braun l Himlinger: Acusto l Fast innredning og møbelsnekring: Torsvik Trevare l Maler og gulvlegger: RSV Maling & Gulv l Parkett: Bo Andren l Mur og flis: Stor-Bergen Mur og Flis l Sportsgulv og idrettsutstyr: Scandi Sport l Rørlegger: Sartor VVS l Elektro: Caverion l Ventilasjon: Bergen Luftteknikk l SD: Celsius Teknikk l Solfanger: Norsk Solfangerproduksjon l Ledesystem: Prolink l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Sprinkler: Fire-Tech l Brann- og rulleporter: Haby Norske Sjalusier l Lås, beslag og adgangskontroll: KABA Møller Undall l Kjøkken, garderobe og lagerinnredning: ST-Skoleinventar l Personheis og løfteplattform: HK-Service l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Byggvask/rent tørt bygg: RTB Consult

[/framed_box]

43757

43750

43746

43742

Grunnsteinsnedleggelse Jonsvollkvartalet

jonsvollskvartalet
Jonsvollkvartalet, Sparebanken Vest sitt nye flotte hovedkontor i Bergen begynner nå å ta form. Fredag 24. januar ble grunnsteinen i bygget lagt ned.

STEMA, ved Per Egil Steen, spiller en sentral rolle som daglig leder/prosjekt direktør i prosjektet. STEMA har, med Steen i spissen, det totale ansvaret for ledelse og styring av prosjektet som også inkluderer salg/syndikering, kontrakter med leietakere samt koordinering og avtaler mot fremtidig driftsorganisasjon for bygget. Prosjektet er et av de største og mest profilerte prosjektene i Bergen.

På den høytidelige seremonien fredag 24. januar la Trond Mohn, en av eierne av bygget, ned grunnsteinen på Jonsvoll. Foruten ordføreren i Bergen, Trude Drevland var representanter fra bankens styre, datter- og tilknyttede selskaper samt andre inviterte gjester tilstede.

Det nye bygget i Jonsvollskvartalet, midt i sentrum av Bergen, vil sette sitt preg på byen i mange generasjoner og vil romme det største finansfaglige miljøet utenfor Oslo.

3456

3406

3417

3571

3586

13.12.10-Montering-av-hulldekker
Dette bildet fra desember 2013 viser montering av hulldekker på dekkeover plan 0.

Fakta

– Prosjektet ledes og styres av STEMA Rådgivning AS
– Entreprenørfirma er Constructa Entreprenør AS og Bolseth Glass AS
– Rådgivere er Arkitektgruppen Cubus A/S og Multiconsult AS
– Bygget vil ha kapasitet på inntil 830 faste arbeidsplasser med et samlet areal på ca 19 600 m2
– Det vil bli en samlokalisering av Sparebanken Vest, Eiendomsmegler Vest, Kyte Næringsmekling AS, Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities
– Bygging ble startet i april 2013 og forventet ferdigstillelse er oktober 2015

Nybygget vil bestå av 10 etasjer. Hovedinngang vil være plassert på Plan 1 på hjørne mot Jonsvollsgaten og Teatergaten. I tillegg til inngangsparti og tilhørende fellesarealer vil Plan 1 inneholde kontorarealer, felles møterom for bygget og mulighet for forretningsareal. Plan 2 til og med Plan 7 vil være forbeholdt kontorarbeidsplasser med tilhørende fellessoner og møterom. Plan 0 vil ligge i plan med Baneveien og vil blant annet inneholde spisested med tilhørende kjøkken, auditorium, garderober og varelevering. Bygget vil få 24 parkeringsplasser på Plan U1, med innkjøring fra Baneveien.
[divider_padding][divider_line]
Foto © Bent René Synnevåg
[divider_padding]

STEMA flytter Oslo skolen

STEMA er av Oslo kommune, ved undervisningsbygg Oslo KF, tildelt et større flytteprosjekt. Hedi Egge fra STEMA er prosjektleder, og har rollen som «flyttegeneral». Heidi skal planlegge og gjennomføre fysisk flytting av inntil 24 skoler i Oslo. Oppdraget omfatter bl.a. prosjektledelse, anskaffelse av flyttetjenester, avhending av utstyr og samordning mot relevante prosesser samt prosjektledelse for tilgrensende områder, som inventar. Med seg har hun 2-4 fire prosjektassistenter, også disse fra STEMA.

skole-stor2

[divider_padding]