Rusten

Bygger spesialbygg til spesialpris

Byggingen av Alrek helseklynge i Bergen er godt i gang. Byggeprosjektet utmerker seg positivt med både rask byggetid, høye kvaliteter og lave byggekostnader. 

– Kvadratmeterprisen for nybygget er på under 40.000 kroner (inkl. mva.) og tomtekostnader. Sammenlignet med andre spesialbygg av denne typen er det bra og noe Universitetet i Bergen svært tilfreds med, sier underdirektør hos Universitetet i Bergen (UiB), Helge Rekve.

Svært stram fremdriftsplan
På tomten til det gamle Odontologibygget på Årstad i Bergen er Alrek helseklynge tredje byggetrinn nå i ferd med å reise seg. Klyngen skal samle forskning og utdanning innen primærhelsetjenesten og skal bli et kraftsenter for helseforskning på Vestlandet. UiB er utbygger, Skanska er entreprenør og Stema Rådgivning har prosjektlederansvaret. Prosjektleder fra Stema, Magnar Rusten, forteller at prosjektet har vært krevende, med en stram fremdriftsplan.
– Fra rivningen av det gamle odontologibygget startet og frem til nybygget står ferdig i august i år går det under to år, sier Rusten.
I oppstarten var det noen utfordringer som måtte løses, blant annet måtte en hovedvannledning som gikk rett over tomten flyttes. Det samme var tilfellet for en stor likerettestasjon og forsyningsanlegg for trolleybussene.
– Etter at disse utfordringene var løst har det meste gått knirkefritt, sier Rusten.
Rekve fra Universitet er svært fornøyd med både fremdrift, kvalitet og kostnadsbildet i prosjektet så langt.
– Dette er det største byggeprosjektet som UiB noen gang har kjørt i egenregi. Ser vi til andre prosjekter som vi mener det er naturlig å sammenligne oss med, så ser vi at vi bygger både raskt og billig. Vi ønsker derfor å bruke dette prosjektet som modell for fremtidige byggeprosjekter i UiB-regi, sier Rekve.

Legger listen høyt
Selv om kvadratmeterprisen er lav, så legger UiB listen høyt både når det gjelder generelle kvaliteter og sine miljøambisjoner for bygget. Det betyr for eksempel at nybygget får energikarakteren A, noe som blant annet oppnås ved å legge solceller på taket, store varmepumper og utstrakt bruk av lavkarbonbetong. Bygget blir også koblet opp mot fjernvarmeanlegget til BKK, noe som også blir benyttet i byggefasen.
– Vi bruker fjernvarmen til å tørke bygget. Dette er en energikrevende prosess som normalt representerer betydelige Co2-utslipp, sier Rusten.
Ved å bruke fjernvarme reduseres Co2-utslippene i forbindelse med tørking, samtidig som det bidrar til et bedre miljø på byggeplassen.
– Tradisjonelle dieselagragater representerer ikke bare store utslipp, de bråker også mye. Nå foregår tørkeprosessen uten utslipp, og i stillhet. Det er vinn-vinn for både miljø og medarbeidere, sier Rusten.

Skreddersydd brukernes behov

Når bygget åpner dørene i august vil det være arbeidsplass for 300 medarbeidere i primærhelsetjenesten. Noen av byggets brukere vil være Institutt for global helse, Samfunnsmedisin ved UiB, Norce, relevante fagmiljøer fra Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. I tillegg vil mellom 400 og 500 studenter har studiestedet sitt i bygget. I tillegg til kontorer og spesialrom som ulike laber og visningsrom for velferdsteknologi, vil bygget derfor ha en rekke undervisningsrom.
– Det legges også vekt på å utvikle gode fellesarealer som skal legge til rette for faglig samhandling mellom studenter og ansatte, sier Rusten.
Han forteller at de har brukt mye tid på å involvere brukerne for å sørge for at bygget blir tilpasset deres behov.
– Samarbeidet med brukerne har vært godt. Endringsprosesser er alltid krevende for de involverte, men vi opplever at alle er positive og at de gleder seg til å flytte inn i nybygget om noen måneder, sier Rusten.

FAKTA OM ALREK HELSEKLYNGE
Helseklyngen vil ferdig utviklet bestå av fire bygg med et samlet areal på cirka 40.000 kvadratmeter. Første og andre byggetrinn var nytt odontologibygg og rehabilitering av Overlege Danielsens Hus, et arbeid som nå er ferdigstilt. Tredje byggetrinn er nybygget som er omtalt i denne artikkelen. Bygget er på 12.500 kvadratmeter, skal ferdigstilles i august og har en kostnadsramme på 490 millioner kroner inkl. mva. og tomt. Fjerde byggetrinn vil bygges på nåværende parkeringsplass sør for Overlege Danielsehus. Dette vil være et bygg på cirka 10.000 kvadratmeter. Byggestart planlegges rundt 2025. Samlet investeringsramme for hele Alrek helseklynge er på rundt to milliard kroner.