Deichmann Bjørvika

Stema ved Per Egil Steen ivaretar eierstyring på Kulturbyggene i Bjørvika, Nye Jordal amfi og Nye Tøyenbadet. Deichmann Bjørvika er bygget med ambisiøse klimamål for en miljøvennlig by.

Se miljøfilm om Future Built-prosjektet

© Oslo kommune/Kultur- og idrettsbygg