Coop logistikksenter

Det mest avanserte i Europa

Coops logistikksenter på Gardermoen er et av landets største og mest avanserte lagerbygg. Men etter bare ett års drift var bygget for lite, og nå er en utvidelse på 33.000 kvadratmeter godt i gang.

– Dette er et komplekst prosjekt, hvor vi har prosjekt- og byggeledelse. I tillegg ivaretar vi rollene for koordinator i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen (KP/KU), sier byggeleder, Øystein Dybendal.
Stema har fire medarbeidere i Coop-prosjektet og opptrer som byggherrerepresentant for Coop. Dybendal er byggeleder, sammen med Oskar Skallerud og Lars Anders Røen som også er KU/KP. Fjerdemann er Tom Lund som er prosjektleder.

33.000 nye kvadratmeter
Coops logistikksenter ble bygget i 2014. Da bygget stod ferdig kunne Coop skryte av et logistikksenter på hele 52.000 kvadratmeter med en høyde på 28 meter. Senteret forsyner Coops butikker over hele landet, og hvert døgn losser mer enn 300 lastebiler varer ved de 79 kjøreportene. Daglig behandles en halv million kolli ved lageret.
Da Coop i 2015 kjøpte dagligvarekjeden ICA, ble det ytterligere behov for lagerkapasitet. Derfor utvides nå logistikksenteret med 33.000 kvadratmeter. CLog 2.0, som det utvidede logistikksenteret kalles, får et samlet areal på cirka 85.000 kvadratmeter, og blir et av landets største logistikkbygg. Utvidelsen gir Coop en kapasitetsøkning på cirka 50 prosent.
– Eksisterende bygg utvides i flere retninger og med flere påbygg. Samlet snakker vi om åtte påbygg som alle skal kobles sømløst sammen med dagens bygg, sier Dybendal.

Tett dialog og koordinering
Utvidelsen av logistikksenteret er i grove trekk delt i to entrepriser. Én entreprise på selve bygget, hvor HENT er totalentreprenør og én entreprise på alt som har med teknisk innmat å gjøre. Sistnevnte leveres av det tyske selskapet Witron, som hadde tilsvarende leveranse på det eksisterende bygget.
– I tillegg håndterer Stema en egen totalentreprise for kjøleanlegg i forbindelse med utvidelsen og byggherrestyrte entrepriser for ombyggingsarbeider i eksisterende bygg, sier Dybendal.
Størrelsen alene gjør dette til et spesielt prosjekt. To frys- og kjølelager på henholdsvis 3000 og 7300 kvadratmeter gjør dette til noe helt annet enn et standard lager- eller logistikkbygg.
– Både Coop og Mattilsynet har strenge kvalitetskrav til frys- og kjølerom, noe som handler om at matvarene skal lagres under riktige og stabile temperaturforhold. Det er derfor avgjørende at både kjøl- og fryselager blir tette. Dette krever høy nøyaktighet i byggeprosessen, sier Dybendal.
De åtte påbyggene skal kobles sammen med eksisterende bygg uten at det går ut over den daglige driften, eller at det påvirker temperaturen i noen av lagrene. Dette krever tett dialog med Coops drifts- og eiendomsavdeling.
– Når sammenkoblingen skjer må deler av bygget stenges ned, samtidig som lageret er i full drift. Dette krever god koordinering og samhandling med både Coop og utførende entreprenør, sier Dybendal.

Tredimensjonalt Tetris-spill
Coops hovedlager er helautomatisk. Det betyr at varer blir lagret og hentet frem ved hjelp av «lagerroboter». I stedet for at mennesker skal kjøre varene rundt med trucker og flytte dem manuelt, så tar store rullebånd og kraner seg av jobben. Varene pakkes om og hentes automatisk frem, før en lastebil frakter dem til riktig butikk.

– Cirka 95 prosent av all varehåndteringen er automatisert, uten behov for mennesker. Logistikksenteret er det mest avanserte i Europa, sier Dybendal.

I nybygget videreføres den teknologiske satsingen. Det betyr blant annet automatiserte pallereoler, kransystemer, transportbånd og ikke minst 11 nye såkalte COM-maskiner. Dette er maskiner som automatisk bygger nøye planlagte paller som et slags tredimensjonalt Tetris-spill.
– Utfordringen vår er at når Witron kommer og skal montere den teknisk avanserte innmaten, så må alt passe. Alle mål må stemme, og alle monterte vegger og søyler må være på riktig sted. Dette stiller selvsagt store krav til nøyaktighet under byggingen, sier Dybendal.
Han forteller at deler av arbeidet med innmaten allerede er i gang og at så langt har alt gått etter planen.
– Prosjektet har god fremdrift i henhold til fremdriftsplanen. CLog 2.0 skal stå ferdig i midten av 2022, sier Dybendal.

Coop logistikksenter

Coop logistikksenter