Frogner skole og kultursenter

Offisiell åpning 18.08.2016

Prosjektet Frogner skole og kultursenter omfatter en ny 1-10 skole med fire paralleller, nytt kultursenter og nye lokaler til bibliotek i Sørum kommune. Prosjektet er i hovedsak delt i tre byggetrinn.

skisse-frogner-skole
Skisse av Østengen & Bergo. Oversiktsskisse av prosjektet Frogner skole og kultusenter.

Det første byggetrinnet består av tre nye bygninger som forbindes med en innendørs kulvert, samt en lettere oppussing av den nyere delen av Frogner skole. I nybyggene er det plass til syv trinn med klasserom, lærerarbeidsplasser og elevgarderobe, SFO og naturfagrom. Skolen flyttet inn i disse arealene i mars 2016.

Lekeområde
Lekeområde for 1.-2. trinn.

Offisiell åpning
Foto: Christian Wangberg, Sørum kommune. Offisiell åpning 18.08.2016.

Skateoppvisning
Foto: Christian Wangberg, Sørum kommune. Skateoppvisning i den nye skateparken under offisiell åpning 18.08.2016.

Byggeledelse Frogner
Foto: Pål Unanue-Zahl. Deler av teamet fra STEMA Rådgivning. Fra venstre: prosjektleder Knut Sjøvold, brukerkoordinator Eva Kihle Hammeren og byggeleder Stine Anette Berntsen. I tillegg jobber William Bakketeig og Brynjulf Dahl fra STEMA Rådgivning på prosjektet.

I det andre byggetrinnet skal den gamle delen av Frogner skole rives for å gi plass til nytt kultursenter som inneholder kultursal til 250 personer, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, administrasjon til skolen og klasserom for spesialfag. Melvold ungdomsskole skal rives for å gi plass til en ny busslomme, ny drop-off og nye parkeringsplasser. Her etableres en ny energisentral for oppvarming av samtlige bygg i anlegget, denne drives av fornybare energikilder. Utomhusarealene ved det nye kultursentret og skolen skal fornyes og gis en tydelig torgkarakter, dette blir en del av nye sentrum i Frogner. Arbeidene med nytt kultursenter ble påbegynt våren 2016 og skal stå ferdig til skolestart i august 2017. Alle nybyggene etableres som passivhus.

byggegrop
Byggegrop der det nye kultursenteret skal etableres.

bygg-a
illustrasjon-ark
Illustrasjon av arkitekt L2 av det nye flerbruksbygget i trinn 2 sett fra torget.

Tredje byggetrinn består av en total rehabilitering av Melvold svømmehall. I tillegg bygges det nytt garderobeanlegg, samt en mesanin med disponible kontorplasser.

img_0514
Svømmebasseng
Pågående rehabilitering av svømmebasseng.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise mellom Sørum kommune og Betonmast Romerike. STEMA Rådgivning har både prosjekt- og byggeledelse av hele prosjektet på vegne av byggherre. I tillegg innehar STEMA Rådgivning KP- og KU-rollene i prosjektet. Prosjektet har pågått parallelt med at skolen har vært i full drift på samme tomt i hele byggeperioden.

Link til artikkel og video om åpningen av skolens første trinn: Vi får Norges fineste skoleanlegg

[divider_padding]