Stema Park Inn

Godt samarbeid

Linda Aker Nylend har ansvar for sikkerhet, helse og miljø ved den pågående utvidelsen av hotellet Park Inn på Gardermoen. Hun og prosjekt- og byggeledelsen har oppnådd et spesielt godt samarbeid med utførende entreprenør.

– Jeg er vant til litt motstand fra entreprenøren, men i dette prosjektet føler jeg egentlig at det er et spesielt godt samarbeid med AF Gruppen, sier Linda Aker Nylend. Hun er koordinator i utførelsesfase (KU) på utvidelsen av Park inn på Gardermoen. Det betyr at hun sørger for at alt som har med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i henhold til byggherreforskriften.
– På dette prosjektet opplever jeg at entreprenøren prioriterer dette, sier Nylend.


Et av de største flyplasshotellene

Park Inn Gardermoen utvider eksisterende hotell med 214 nye hotellrom, 9600 kvadratmeter, fordelt på åtte etasjer. Etter utvidelsen får hotellet mer enn 500 rom og blir et av de største flyplasshotellene på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kommer en egen etasje med konferanserom og trimrom, samt at det gjennomføres oppgradering av eksisterende hotell. Den nye hotellfløyen kobles på eksisterende hotell og infrastruktur fra eksisterende bygg videreføres.

Stema har totalansvar for prosjektet fra forprosjekt, via anskaffelse og gjennomføring, til overtagelse og prøvedrift. Mens Nylend er KU, så er Kjell Magne Nesset prosjektleder og Tor Lund er byggeleder.
– Fremdriften er god. Arbeidene startet opp i april og korona har ikke påvirket prosjektet i nevneverdig grad. Det eneste som har blitt påvirket er betongarbeiderne, som samtlige kommer fra Portugal. På grunn av korona kunne de ikke reise hjem før i sommer, og når de kom tilbake måtte de i 10 dagers karantene. Dette påvirket imidlertid ikke fremdriften og det utvidete hotellet skal stå ferdig i desember neste år, sier Nylend.
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, har en verdi på MNOK 250 eks. mva og skal være ferdig i desember 2021. Utbygger er Hotell Østre AS eid av Avinor, mens drifter av hotellet er Radisson-kjeden. Forebygger arbeidslivskriminalitet
Som KU er Linda opptatt av at sikkerheten til de som jobber på prosjektet blir best mulig ivaretatt, samt at alle involverte følger gjeldende regler og retningslinjer.
– Arbeidet mitt handler mye om oppfølging av sikkerhet, koordinering og forsvarlige arbeidsforhold på byggeplassen, men jeg følger også opp det som har med forebygging av arbeidslivskriminalitet å gjøre, sier Nylend.
Hun samarbeider blant annet tett med både LO og Skatt Øst. Hun benytter også HMSREG som hovedverktøy. Dette er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hun kontroller jevnlig alle underleverandørenes seriøsitetskrav.
– Vi kontrollerer ansettelseskontrakter, lønnsforhold og boforhold, samt sjekker om selskapene betaler skatt og arbeidsgiveravgift. – Det handler om å sørge for at alt som skjer på byggeplassen er i henhold til norsk lov, sier Nylend.

Stema Park Inn

Stema Park Inn