Stema på Jordal Amfi

Landets råeste hockey-arena nærmer seg nå ferdigstillelse

Byggingen av nye Jordal Amfi pågår for fullt. Til høsten åpner det som garantert blir Norges råeste ishockey-hall dørene.

– Til tross for korona-epidemien klarer vi å holde god fremdrift i prosjektet. Jeg er imponert over aktivitetsnivået, sier byggeleder fra Stema Rådgivning, Maria Vanberg.

Imponert
Gamle Jordal Amfi var moden for modernisering. Anlegget, som ble bygget til OL i 1952, tilfredsstilte ikke lenger kravene til dagens bruk. Det gamle amfiet ble derfor revet og i 2018 var arbeidet med å reise den nye storstuen i gang. Til høsten skal Vålerenga Ishockey-spillerne igjen kunne gli over isen på Jordal Amfi.
– Jeg har ikke besøkt så mange ishockey-anlegg i Norge, men jeg er trygg på at dette blir Norges flotteste ishockey-arena, sier Vanberg.
Som byggeleder er hun Oslo Kkommunes representant på byggeplassen. Hun passer på at prosjektet blir som avtalt, samtidig som hun sørger for at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og regler.
– Vi har nå en spesiell situasjon med tanke på korona. Jeg besøker byggeplassen flere ganger i uken, og jeg er rett og slett imponert over hvor alvorlig alle tar det nye smittevernsregimet. Det ser ut som alle følger de strenge reglene om avstand, noe som gjør at vi på tross av smittefaren klarer å opprettholde et aktivitetsnivå, sier Vanberg.

Fokus på bærekraft og miljø
Nye Jordal Amfi har et bruttoareal på 13.000 kvadratmeter og vil ha 5500 sitteplasser. Det gjør den til en av de desidert største ishockey-arenaene i landet. Banestørrelsen får NHL mål, og blir 26×61 meter. Anlegget får også et veldig bra lys- og lydanlegg, samt en stor mediekube i taket, noe som vil gi skikkelig NHL-stemning.
Når det gjelder miljø og bærekraft så blir nybygget i fremste rekke. Arenaen skal tilfredsstille kravene til passivhusstandard. 30 prosent av taket dekkes av solceller, mens resten dekkes av sedumplanter som både vil isolere og absorbere regnvann.
– Overskuddsvarmen fra isproduksjonen vil bli lagret i egne energibrønner som så kan brukes til oppvarming av bygget. Målet er at alle tiltakene skal bidra til å redusere energiforbruket til omtrent en tredjedel av forbruket i den gamle hallen, sier Vanberg.
I tillegg er byggeplassen fossilfri, noe som gjør at det stilles svært strenge miljøkrav under hele byggeprosessen.
– Dette er et svært godt og bærekraftig prosjekt, både når man snakker om prosjektgjennomføring og ferdig bygg, sier Vanberg.

Digital samhandling
For å løfte samhandlingen og øke effektiviteten har Stema også tatt i bruk et digitalt kvalitetssikringssystem. Dette er en app hvor alt av avvik og mangler rapporteres, slik at alle involverte kan følge med og bli oppdatert på utviklingen i arbeidet.
– I stedet for å løpe rundt med papirer bruker vi nå bare denne appen. Den gjør at utførende entreprenør kan gå inn og enkelt finne de avvikene som skal korrigeres, sier Vanberg.
Hun forteller at hun ute på byggeplass også kan hente frem både tegninger og 3D-modell fra prosjektet for å sjekke om arbeidet er i henhold til tegningene. Dette gjør det ikke bare enklere og mer effektivt å melde avvik og få disse korrigert, det gjør også byggeprosessen mye mer effektiv.
– Appen gjør at vi enklere kan holde fremdriften i prosjektet. Dersom for eksempel en rørlegger kommer for å montere noen rør, men oppdager at området ikke er ferdigstilt, da meldes dette inn som et avvik. De som skulle gjort det aktuelle området klart for rørlegger får da et varsel om et avvik. Dette blir så ordnet opp i, og vi kommer oss videre og får ferdigstilt området. Appen gjør alles jobb mye enklere og byggeprosessen mer smidig, sier Vanbereg.

Disse er involvert i prosjektet
Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: NCC Norge AS
Arkitekter: Hille Melbye Arkitekter AS
Landskapsarkitekter: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjektering: Dr. techn. Olav Olsen AS
Byggherreombud: Stema Rådgivning AS

Stema på Jordal Amfi