Når Skedsmo Rådhus nå skal moderniseres…

…spares både tid og penger ved å implementere Lean-metodikk i prosjektet.

– Vi forventer at vi vil redusere renoveringskostnadene med mellom ti og femten prosent. I tillegg kommer redusert byggetid og færre feil, sier prosjektleder hos Stema, Vegard Bokalrud.

Utstillingsvindu
Fra og med første januar 2020 slås Skedsmo, Fet og Sørum sammen til en stor kommune. I den anledning ser kommunen både på lokasjoner og arbeidsformer for de nye avdelingene. Kommunesammenslåingen medfører blant annet at det må etableres plass til flere mennesker i rådhuset.
– Rådhuset, som ble bygget i 1990, har i dag plass til cirka trehundre mennesker. Her legger vi nå til rette for moderne arbeidsformer blant annet med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid på tvers. Dette skal også bidra til at vi får plass til flere medarbeidere i bygget, sier avdelingsleder for Byggeprosjekt i Skedsmo kommune, Thomas E. Møller.
For å få til dette må bygget bli mer arealeffektivt, og for å vise hvordan dette kan gjøres går kommunen nå i gang med et pilotprosjekt på cirka tusen kvadratmeter. Prosjektet blir ledet av Stema.
– Vi vil i dette pilotprosjektet vise hvordan de eksisterende lokalene kan løftes til langt mer funksjonelle og arealeffektive arealer. Pilotprosjektet blir et utstillingsvindu for hvordan resten av rådhuset skal moderniseres, sier Bokalrud.

Reduserer sløsing
Arealet skal kort fortalt konverteres fra cellekontorer til et åpnere kontorlandskap, hvor det legges til rette for mer samhandling og et mer dynamisk arbeidsmiljø.
– Sånn sett er byggeprosjektet i praksis også en del av en større moderniseringsprosess for kommunen, sier Møller, som var en pådriver for at Lean-metodikk skulle brukes i renoveringsprosjektet.
– Jeg har vært opptatt av Lean i flere år og har hatt et ønske om at vi skulle kunne ta i bruk denne metodikken i våre prosjekter. Jeg ble derfor veldig glad for at Stema har den riktige kompetansen til å gjennomføre prosjektet, sier Møller.
Pilotprosjektet skal vise vei for hvordan kommunale byggeprosjekter fremover kan gjennomføres ved hjelp av Lean-metodikk. Lean handler enkelt fortalt om å redusere sløsingen, noe det tradisjonelt har vært ganske mye av i byggebransjen.
– Dette er det første byggeprosjektet i kommunen som gjennomføres som et Lean-prosjekt. Tanken er at vi skal ta med oss erfaringen fra dette prosjektet inn i nye byggeprosjekter i kommunen, sier Møller.

Store besparelser
Alle byggeprosjekter blir målt på tid, kvalitet og kostnad. Lean involverer alle berørte parter tidlig i prosessen og har som ambisjon å legge til rette for en så sømløs og smidig byggeprosess som mulig. Dette gir økt forutsigbarhet og kan ha positiv effekt både på tidsbruk, kvalitet og kostnad.
– I dette prosjektet kom Lean litt sent på banen, men ambisjonen er likevel at det skal ha en rekke positive effekter, sier Bokalrud.
Når det gjelder økonomiske besparelser, så kan det ved hjelp av Lean være mulig å oppnå en kostnadsreduksjon på mellom ti og femten prosent. Budsjettet for pilotprosjektet er på rundt tjueto millioner kroner. For kommunen betyr det at kostnadene reduseres med over to millioner kroner.
– Når metodikken implementeres i alle faser av prosjekter, antar at vi at besparelsene kan bli enda større. Samlet snakker vi med andre ord om betydelige besparelser, sier Bokalrud.

Kontinuerlig forbedringsprosess
I tillegg kommer besparelser som redusert byggetid og færre byggefeil. Erfaringsmessig kan imidlertid god Lean-styring redusere byggetiden med inntil femten prosent.
– Målet er både redusert byggetid og færre byggefeil, sier Bokalrud.
Stema har tjueto sertifiserte Lean-konsulenter.
– Når vi er ferdige med dette prosjektet vil vi derfor gjøre en skikkelig evaluering, hvor vi finner ut hva vi gjorde bra og hva vi gjorde mindre bra. Disse erfaringene tar vi med oss inn i neste prosjekt, hvor vi forsøker å løfte oss ytterligere, sier Bokalrud.