Loste landets største byggeprosjekt trygt i havn

Med stø hånd har prosjektdirektør Geir Ingemundsen loset landets største og mest ambisiøse byggeprosjekt trygt i havn. Første del av Økern Portal er nå overlevert Oslo Pensjonsforsikring AS og første leietaker er flyttet inn.

– Stort volum, svært kort byggetid og ambisiøse kvalitetskrav var det som møtte Geir Ingemundsen da han ble prosjektdirektør for Økern Portal i november 2018, sier Tor Johs Hegna fra Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF).

Norges mest unike næringsbygg Økern Portal eies av OPF. Visjonen har vært å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø i et næringsbygg som tilbyr alt fra fleksible kontorlokaler til restaurant- og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området. Prosjektet er med sine vel 80.000 kvadratmeter Norges største landbaserte byggeprosjekt. Størrelsen alene ville tatt nattesøvnen fra de fleste, men OPF ville mye mer enn å bare bygge stort. De la listen høyt og satte seg som mål at bygget også skulle bli Nordens smarteste bygg.

Vellykket overlevering
Det var et ufravikelig krav at Telias lokaler måtte være ferdige og klare til innflytting 1.desember 2020, forteller Hegna videre. Dette betød en byggetid på under 22 måneder, der koronaen kom inn med ytterligere utfordringer i forhold til fremdrift, smitte og karantene.

– For å lykkes var det avgjørende med en prosess der konseptutvikling, prosjektering og bygging mer eller mindre skjedde samtidig, allerede fra starten av. Hegna forteller at Geir satte sammen et meget godt og kompetent team fra Stema.
– Sammen med totalentreprenør Vedal og oppdragsgiver har de løst alle utfordringer som har dukket opp underveis i byggeprosessen. Med sin trygghet og ro har Geir ledet prosjektet, slik at Telia som avtalt kunne flytte inn i det som vi med stolthet kan si har blitt Nordens smarteste bygg, sier Hegna.

Fortjener honnør
Stema har ledet prosjektfasen siden tidlig i 2017. Rundt fire år senere er altså byggets første leietaker godt på plass.
– Fra den dagen Geir ble leder for prosjektet, har han vært opptatt av at vi som var en del prosjektorganisasjonen skulle trives, sier assisterende prosjektleder, Christian Grønvold Hansen fra Stema.
Sammen med resten av prosjektorganisasjonen gir han Geir svært gode skussmål, og forteller at uten den svært tette oppfølgingen av prosjektet, så ville man nok ikke kommet i mål.
– Og da ville ikke Telia kunne flytte inn til avtalt tid. Geir fortjener honnør for et svært godt ledet prosjekt, sier Grønvold Hansen.

Stolt
Geir Ingemundsen forteller selv at god planlegging har gjort at de har hatt god kontroll gjennom hele byggeprosjektet.
– Men det krevde svært godt samarbeid mellom de involverte parter og god prosjektstyring. Alle som har vært delaktige i prosjektet har stått på fra dag én og fortjener skryt for den innsatsen de har lagt ned, sier Ingemundsen.
– Jeg er stolt av at jeg har fått være med på å lede og utvikle dette spektakulære prosjektet, sier Ingemundsen, som nå ser fremover og gleder seg nå til å fatt på nye spennende og krevende byggeprosjekter. Økern Portal-prosjektet tas nå over av Sverre Skram Vatne, som har vært involvert i prosjektet fra starten av og dermed kjenner det godt.

Bygget
I Økern Portal er det lagt opp til fremtidsrettede tekniske plattformer som kan videreutvikles i hele byggets levetid. Videre har bygget smarte og moderne innovative løsninger innen alle tekniske fag. Bygget vil bli selvlærende og bruke historiske data og maskinlæring for å forbedre sine prediksjonsmodeller, drift og styring. Det vil da kommunisere og samhandle med nabobygg og omgivelsene rundt seg. Som grunnlag for smartbygg ligger det en topp moderne IKT infrastruktur.

Sømløst bygg lar de ansatte jobbe like enkelt i restaurantområdet, i sin sone, som på takterrassen. Alle brukere av bygget vil få en app for adgangskontroll og sikkerhetsløsning, som i tillegg til adgang også gir bruker mulighet for åpning av blant annet skap, sykkelparkering. Det er lagt til rette for tildeling av arbeidsplass basert på behov og ønsker. Videre kan brukere påvirke arbeidsmiljøet ved styring av for eksempel solskjerming og temperatur. Det legges opp til et bredt spekter av mattilbud. I appen kan man få oversikt over ledige plasser og eventuell kø i restaurantene, se menyer, bestille og betale. Funksjonaliteten vil bli bygget ut på sikt. I appen vil det bli enkelt å finne ledige møte- og grupperom, samt kollegaer og utstyr.

Det er etablert sensorteknologi på mange områder for styring og drift av bygget, samt innsamling av driftsdata. Bygget har teknologi som understøtter posisjonering, lokalisering og sporing.

Smart forvaltning og vedlikehold av bygget gjennom just in time vedlikehold og ikke standard periodisk eller hendelsesbasert vedlikehold. Bruk av sensorer og prediksjon for å planlegge arbeid og optimalisere bygget f.eks. varme, tildeling av arbeidsplasser ol. Tilgjengelig data for brukere for å bevisstgjøre forbruk f.eks. av vann, kildesortering, varme ol.

Kontorbygget har en gigantisk park på taket, som er åpen for publikum, med løpebane, parsellhager og bikuber. Dette er faktisk Nord-Europas største grønne tak. Restaurantene på stedet kan tilby helt ureist mat, fra planter dyrket på det grønne taket.

Som en del av prosjektet bygges også et stort, nytt hotell med konseptet Radisson Red som er helt nytt i Norge.

Fra venstre: Åste Breit, Geir Ingemundsen, Emilie Grepperud-Frenning, Sverre Skram Vatne, Siv Sundby, Christian G. Hansen, Gunnar Heimdal, Tine P. Einang