Media City Bergen

Media City Bergen er det største byggeprosjektet som pågår i Bergen sentrum, prosjektet ligger i størrelsesorden 1 milliard NOK og har et total areal på 45 000 m2. Media City Bergen skal huse alle de største og viktigste aktørene i mediebransjen, noe som gjør prosjektet veldig kompleks og teknisk krevende. Vi er stolte over at Stema Rådgivning innehar rollene som Prosjektleder ved Magnar Rusten, Byggherreombud ved Torgeir Skoge, Koordinator for utførelse og Byggherrens representant ved Jørn H Helleseth. Fremdriften i prosjektet er i henhold til plan og ferdigstilles sommeren 2017.

Link til kamera som tar bilder av prosjektet forløpende her.

[divider_padding]