Norges Handelshøyskole i Bergen

Norges Handelshøyskole i Bergen

Torgeir Skoge og Frank Urnes Tefre i Region Vest fronter jobben Stema gjør for Statsbygg på Norges Handelshøyskole i Bergen.

Løfter landets ledende høyskole inn i fremtiden
Mens NHH de siste tiårene har utdannet landets skarpeste økonomer har skolens bygningsmasse forfalt. Nå er et massivt renoveringsprosjekt i ferd med å løfte utdanningsinstitusjonen inn i fremtiden.

– Den eldste bygningsmassen til Norges Handelshøyskole (NHH), som er fra tidlig 1960-tall og utgjør cirka 12.500 kvadratmeter gjennomgår nå en totalrehabilitering som skal løfte den til «2020 standard». Når denne prosessen er ferdig får skolen en campus de kan være stolte av, sier byggherreombud, Torgeir Skoge hos Stema.
Sammen med teknisk byggherreombud, Frank Urnes Tefre, utgjør de Statsbyggs byggeledelse på NHH.
– Det er et teknisk krevende prosjekt, sier Tefre.

En campus å være stolt over
I 1963 flyttet NHH fra sentrum til Sandviken og inn i det som da var et nytt og moderne skolebygg. Nybygget ble høytidelig åpnet av Kong Olav og markerte starten på en massiv vekstperiode for høyskolen. Det årlige opptaket av studenter økte fra 60 til over 200. NHH er i dag en av landets fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner med tilsammen 3500 studenter og cirka 400 ansatte. En rekke personer i landets ledende stillinger har utdannelsen sin fra skolen.
– Bygningsmassen har ikke fulgt med i timen og behovet for en oppgradering har vært stort. Dårlig inneklima, lekkasjer og generelt lav arealutnyttelse har bare vært noen av utfordringene, sier Skoge.
Høsten 2018 kom statsminister Erna Solberg på besøk til skolen. Med seg hadde hun en pengesekk fylt med 555 millioner kroner. En etterlengtet oppgradering kunne endelig iverksettes.
– I april 2019 begynte vi å rive, og i desember 2020 skal alle arbeidene være ferdige. Studenter og ansatte kan da ta i bruk det som blir en moderne campus som tilfredsstiller dagens krav, sier Skoge.

Mer enn halverer energibehovet
Av et samlet areal på 34.000 kvadratmeter er det cirka 12.500 kvadratmeter som nå totalrehabiliteres. Høyblokken på ni etasjer, tilknyttende lavblokker og Aula blir rensket til beinet for så å bli bygget opp igjen.
– Alt innvendig blir byttet ut, samtidig som byggene blir etterisolert og tettet, sier Tefre.
Høyblokka har status som verneverdig. Rehabiliteringen skjer derfor på en hensynsfull måte, noe som blant annet betyr at en del innvendige bygningselementer blir tatt vare på. Utvendig skal det gamle fasadeuttrykket bestå, selv om alt av fasadeelementer fornyes. Alt av teknikk byttes ut, det etableres ti geobrønner i kombinasjon med varmepumper for å gjøre campusen mer energieffektiv.
– Målet er at bygningsmassen skal oppfylle energikravene i TEK 17, hvor høyblokken også skal oppfylle kravene til lavenergibygg. Målet er at energiforbruket skal reduseres med cirka 65 prosent, sier prosjektleder hos Statsbygg, Erik Johansen.
Egil Instefjord er Statsbyggs faste representant på byggeplassen. Han er godt fornøyd med samarbeidet med Stema og entreprenøren HENT.
– I prosjekter av denne typen, hvor mye skal rives, vil det alltid være noe som dukker opp. Men så langt har det ikke vært de «store» overraskelsene, sier Instefjord.

Pilotprosjekt for nytt KS-system
På NHH-prosjektet bruker Stema et kvalitetssikringssystem som heter Dalux. Systemet skal bidra til bedre samkjøring i byggeprosjekter.
– Vi bruker systemet til å rapportere avvik og mangler. På større byggeprosjekter var det tidligere vanlig med flere hyllemeter med ringpermer med rapporter. Nå er alt inkludert i én app. Dette bidrar til å gjøre hverdagen vår mye mer effektiv og jeg vil anslå at vi i forhold til avviksrapportering omtrent halverer tidsbruken, sier Tefre.
Han er overbevist om at dette og tilsvarende systemer kommer til å bli standard i alle Stemas prosjekter fremover.
– Etter å ha testet dette er det uaktuelt å gå tilbake til den gamle måte å gjøre ting på. Dette er et eksempel på hvordan byggeplassene kan digitaliseres på en god måte, sier Tefre.