Nye turbiner Rånåsfoss

Nye turbiner Rånåsfoss

Prosjektet med utskifting av alle 6 turbiner inklusive ny maskinhall ved Rånåsfoss kraftstasjon er nå ferdigstilt.

Kraftstasjon ble opprinnelig bygget i 1922.

Rånåsfoss kraftstasjon er ombygget med 6 nye aggregater som erstatter de 90 år gamle aggregatene på Rånåsfoss. Den nye maskinsalen i glass og aluminium føyer seg vakkert inntil de gamle bygningene, og bevarer dermed de flotte fasadene som arkitekt Thorvald Astrup i sin tid tegnet. De horisontale Francisturbinene er erstattet med moderne, vertikale Propellerturbiner, nye generatorer og nytt automasjonsanlegg. Vannveien er ombygget og tilpasset de nye aggregatene. Den gamle bygningsmassen er bevart, men oppgradert med nye tekniske rom og installasjoner.

Det er utført et omfattende og krevende arbeid, med spesielle utfordringer og stort fokus på HMS.
· Mereffekt på 60 GWh. Virkningsgrad øker fra 86 til 91,4 %. Effekt øker fra 6×9 til 6×13,5.
· Produksjon øker fra 220 GWh til 280 GWh.
· Byggeperioden strekker seg fra 2010 til 2016, og har en økonomisk ramme på til sammen ca. 800 millioner. Byggherrestyrte entrepriser.
· Stema har levert Prosjektledelse, Koordinator for utførelsesfasen (KU) samt Prosjektassistent og omsatt for ca. 14 mill.

Nye turbiner Rånåsfoss