Overlevert før tiden og under budsjett

Åssiden fotballhall i Drammen ble overlevert før tiden og til en pris lavere enn det opprinnelige budsjettet.

– Prosjekt har gått knirkefritt. Jeg har vært med på mange byggeprosjekter, men aldri på et prosjekt som har vært så godt planlagt og strømlinjeformet som dette, sier prosjektleder fra Stema, Tommy Andersen.
Stema har vært både prosjekteringsleder, prosjektleder, samt koordinator prosjektering og utførelse (KP/KU) for byggeprosjektet Åssiden Fotballhall for Drammen kommune.

Svært godt planlagt
Den nye fotballhallen ble etter bare åtte måneders byggetid overlevert kommunen. Da var bygget ferdig, vel fire uker før avtalt, og med en prislapp som var betydelig lavere enn opprinnelig budsjett.
– Et veldig godt gjennomført forprosjekt, hvor alt ble planlagt til minste detalj, samt en kommune som var svært beslutningsdyktig, er nok hovedforklaringen til suksessen, sier Andersen.
Åssiden Fotballhall ble bygget på en eksisterende grusbane på Åssiden. Hallen er på knappe 4700 kvadratmeter og huser en 9er-bane på 48×60 meter. Også utenfor hallen ble det gjort betydelige oppgraderinger, blant annet etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel samt god tilkomst til hall og et nytt fortau. Samlet prosjektkostnad var på 86 millioner kroner og prosjektet ble delvis utført som en samspillsentreprise med Peab entreprenør.
Prosjektet, som har vært planlagt siden desember 2017, hadde en planlagt oppstart 15. mars 2020, bare noen få dager etter at korona-pandemien stengte ned landet.
– Vi startet likevel opp 15. mars, i henhold til plan. Selv om pandemien har skapt mye usikkerhet har det ikke påvirket prosjektet, sier Andersen.

Prisbesparende samspill
At kontrakten delvis ble gjennomført som en samspillskontrakt mellom utbygger og entreprenør, mener Andersen har vært utslagsgivende for prosjektets suksess. Kort fortalt innebærer samspillskontrakter at partene i et byggeprosjekt samarbeider om planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet. Dette byggeprosjektet var så å si ferdig prosjektert, så samspillfasen handlet i hovedsak om at de ulike tilbyderne ble utfordret til å komme med forslag til utbedringer som de mente kunne gjøre prosjektet både bedre og billigere. På denne måten ble entreprenør og underleverandører involvert og fikk komme med forslag til endringer før byggestart.
– Sammen har vi kommet opp med besparende og bedre løsninger enn vi ville gjort om dette hadde vært løst som en totalentreprise, sier Andersen.
Besparelsene som utbygger og entreprenør ble enige om, ble så delt mellom dem 50/50, med opprinnelig budsjett som utgangspunkt.

Svært gode erfaringer
For Drammen kommune var det første gang et prosjekt ble løst med samspill.
– Vi hadde ikke gjennomført prosjekter med samspill tidligere, men vi opplever at det fungerte veldig fint på dette prosjektet, sier prosjektleder hos Drammen kommune, Bjørn Tollef Swang.
Han skryter av jobben som Tommy Andersen og Stema har gjort.
– Tommy har gjort en veldig god jobb. Med han på laget har fremdriften vært god, og prosjekt har gått strålende. Vi kom i mål raskere og billigere enn opprinnelig planlagt, så alt i alt er vi veldig fornøyd, sier Swang.