Stema Nytt Nasjonalmuseum

Seriøse utbyggere firer ikke på sikkerhetskravene i sine byggeprosjekter

Lena Sanderengen fra Stema har lang erfaring SHA koordinator og har ledet sikkerhetsarbeidet på et av landets mest krevende byggeprosjekter. 

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum nærmer seg slutten og en av de mange vi har hatt i det prosjektet er Lena Sanderengen. Hun har vært med siden spaden ble stukket i jorda i 2015.

Lena ser tilbake på fem år med stolthet og glede over å ha vært med på å bygge Norges mest profilerte bygg, på ca. 55 000 kvadratmeter og en pris på ca. 6 milliarder.

Sentralt på Aker Brygge
Det som har gjort prosjektet krevende er størrelsen og beliggenheten, sentralt på Aker Brygge.

Området er et av de mest besøkte og befolkede i hele hovedstaden.

Med mer enn 20 byggherrestyrte entrepriser med tilhørende underentreprenører og 800 arbeidstakere på byggeplassen, har hun hatt en hektisk hverdag i disse 5 årene.

– Å være SHA-koordinator på et så stort prosjekt handler om å ha kontroll på risikofylte arbeidsoperasjoner. Det har det vært mange av i dette prosjektet, forteller Lena. – Det handler om å være aktiv og «på» hele tiden og ha én tanke i fokus – vi skal ikke ha noen alvorlige ulykker og alle skal komme friske hjem etter jobb hver dag!

Mye oppfølging
– Vi har hatt ukentlige fremdriftsmøter med fokus på arbeidets rekkefølge og sikker utførelse. I tillegg har vi hatt månedlige SHA-møter med gjennomgang av hendelser, samt gjennomgang av kommende risikofylte arbeidsoperasjoner, ukentlige vernerunder, og utallige sikker jobb analyser (SJA). Med så mange entrepriser, blir dette et massivt trykk, forklarer Lena.

På det meste har det vært 26 forskjellige nasjonaliteter på byggeplassen, noe som har krevd språkplaner og god informasjon for å forstå hva alle sier, mener og ønsker. Her har alle kontraktsparter vært flinke til å ha samlinger, utarbeide brosjyrer på flere språk eller skaffet tolk. Det har ikke vært lett, da vi blant annet har en annen sikkerhetskultur i Norge enn i mange andre land. Med litt terping og oppfølging har det gått greit.

Bedre betingelser
Som SHA-koordinator for Statsbygg er en oppgave å kontrollere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I det ligger tett samarbeid med Skatt Øst og sentralskattekontoret for utenlandssaker, kontroll av lønn og arbeidsvilkår, samt kontroll av boforhold. – Da det stod på som verst gjorde vi sammen to-tre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår i måneden, sier Lena. – Med tett oppfølging har vi sørget for innbetaling av flere skattekroner og restanser for å kunne fortsette å jobbe på Statsbygg sine byggeprosjekter. Flere har fått bedre betingelser, lønn og boforhold.

Fokus på trivsel
– Jeg føler meg ofte som en som bare går og maser og må «påse», smiler Lena. – Det er derfor viktig både for meg selv og andre å ta den gode praten ute på byggeplassen. Jeg har truffet så mange fantastiske, hyggelige, snille mennesker som alle har vært med i denne maurtua av en byggeplass. Selv om både fremdrift og økonomi har vært presset, har vi klart å skape gode minner med luciafeiringer, grillfester og andre fine sammenkomster. Arbeidsmiljøet ute på byggeplassen er viktig og det er veldig artig å se at alle setter stor pris på hva vi gjør, avslutter Lena.

Stema Nytt Nasjonalmuseum