Vestli skole

Setter standarden for fremtidens byggeplass

Undervisningsbygg og Oslo kommune legger listen svært høyt når de bygger ny skole på Vestli. Ikke bare skal byggeplassen være fossilfri, skolen skal også tilfredsstille passivhusstandard og 90 prosent av avfallet skal resirkuleres.

– Byggebransjen er egentlig ikke klar for dette ennå, så det er klart det er krevende, sier byggeleder fra Stema, Nils Erik Woldseth.
Vestli skole og flerbrukshall skal etter planen stå ferdig til sommeren. Bygget, som er på 10.000 kvadratmeter pluss en flerbrukshall på 3000 kvadratmeter, var frem til korona-epidemien rullet inn over landet, godt i rute. Nå har et svært strengt smittevernsregime ført til at byggeprosessen går litt tråere enn normalt. Woldseth er likevel ikke bekymret.
– Vi har god kontroll og regner med komme i mål innenfor avtalt tid, sier Woldseth.

Verdens første el-gravemaskin
Det spesielle med prosjektet er at Oslo Kommune og Undervisningsbygg har lagt listen svært høyt når det gjelder miljøstandard.
– Kravet om fossilfri byggeplass har for eksempel gjort at vi har hatt verdens første oppladbare el- gravemaskin i drift på byggeplassen, sier Woldseth.
Han forteller at skolebygget skal tilfredsstille passivhusstandard og at 90 prosent av eksisterende bygningsmasse, som har blitt revet, har blitt resirkulert. I tillegg brukes det utelukkende robuste, bærekraftige og så å si vedlikeholdsfrie byggematerialer. Bygget får også solceller, varmepumper og energibrønner for mest mulig bærekraftig drift.
– Skolen skal ha et energiforbruk som er 40 prosent lavere enn et tilsvarende referansebygg. Smarte løsninger kombinert med et svært avansert SD-anlegg er noe av det som skal bidra til å gjøre det mulig, sier Woldseth.

Vestli skole

Tester bygget grundig
Den erfarne byggelederen mener at Oslo kommune og Undervisningsbygg i dette prosjektet viser vei for hvordan både offentlige og private byggeprosjekter kommer til å se ut i fremtiden.
– Undervisningsbygg er både på dette, men også andre tilsvarende prosjekter, et eksempel til etterfølgelse. De vil være best i klassen, noe som selvsagt stiller store krav til alle som er involvert i prosjektet. For å nå disse kravene må vi være på hele tiden, sier, sier Woldseth.
Han forteller at Undervisningsbygg ikke overlater noe til tilfeldighetene. Det betyr blant annet at de når bygget er ferdig vil de rykke inn med en egen testdivisjon som kontrollerer at bygget tilfredsstiller alle kravspesifikasjoner.
– De tester alt fra støynivå mellom rom til sprinklerdekning og teknisk anlegg. Hele bygget blir fysisk kontrollert for å sjekke at alt er utført til punkt og prikke. Finner de noe som ikke er i henhold til spesifikasjonene må det rettes opp. Sammen med entreprenør gjør vi derfor det vi kan for å gjøre alt riktig første gang, sier Woldseth.

Løfter hele området
Det nye skolebygget blir ikke bare et godt miljøprosjekt, det vil også gi et løft til hele området. Det er blant annet lagt stor vekt på at skolebygget skal ha et tiltalende arkitektonisk uttrykk.
– Flerbrukshallen skal være et møtested for området. Det bygges også en ballbinge på toppen av taket i tillegg til at det skal opparbeides et flott uteområde. Det er ingen tvil om at dette vil være et løft for hele Vestli, sier Woldseth.

Byggeledelse + KU/KP : Stema rådgivning
Entreprenør: Veidekke
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA

Vestli skole
Vestli skole