Solproduksjonsanlegg HIH

Høgskolen i Hedmark
Avd. Campus Evenstad, Koppang

STEMAs Jan Fuglesteg er byggeleder for anlegget.

Statsbygg bygger et solcelleanlegg på et eksisterende Planja Sinus 51 stålplatetaket på bygningen «Låven» ved skolen.

Takflaten mot sør på mønetaket benyttes til montering av i alt 276 stk. solcellepanel.

sol1

Dette vil være det største anlegget på tak i Norge inntil våren 2014. Solcellepanelene monteres på et K2 bæresystem.

sol3

Solcellepanelene leveres av REC og hver av disse kan maksimalt levere 255W og teoretisk på en god soldag om sommeren levere totalt ca. 70kW. Den årlige produksjon vil bli på ca. 60.000kWh.

Kontrakten for arbeidene er med Sønnico AS, men FUSen AS har prosjektledelsen og kompetansen på slike anlegg. Montasjearbeidene på taket ble utført i løpet av 3,5 arbeidsdager. Strømproduksjonen i solcellepanelene føres ned med kabler til 12 stk. konvertere på veggene i ventilasjonsrommet i 2. etasje. Likestrømmen kommer inn med 400 Volt og dette konverteres til 230 Volt vekselstrøm. Overskuddet om sommeren, når skolen ikke er i bruk, vil bli målt og levert inn på Eidsiva sitt strømnett.

sol2

Solproduksjonsanlegget vil bli benyttet i undervisningen og oppgaver for studentene ved skolen. Det blir satt opp en skjerm med rullerende skjermbilder som viser produksjon i dag, total i år, spart CO2 m.m. På taket er det satt opp solintensitetsmåler, temperaturmåler og vindmåler.

På nabobygningen settes det opp et web-kamera rettet mot taket, for å se hvordan rim og snø blir liggende tid på solcellepanelene Det vil bli et kamera som alle kan logge seg på. En vil da få et bilde av hvordan overflatene vil forandre seg i forhold til vær og tid. Dette kan da vurderes opp mot hva som blir produsert og hvor, da det er display for måling på hver konverter. Dette kan inngå som en del av parameterne til bruk i for eksempel en bacheloroppgave sammen med annen tilgjengelige informasjon.

STATSBYGG oppretter samtidig ladestasjoner for EL-biler med både hurtigladning og langtidsladning og i teorien kan en si at egenprodusert strøm benyttes der. Per i dag så er det imidlertid ikke lov å selge strøm, da dette er konsesjonsbelagt. Det er i dag ingen ladestasjoner i Østerdalen for EL-biler mellom Elverum og Trondheim.

Arbeidene startet 7. oktober og anlegget blir offisielt åpnet 3. desember av statsråd Tine Sundtoft, Miljøverndepartementet.

[divider_padding]