Søreide skole

43740

I januar 2014 åpnet nye Søreide skole i Bergen. Skolen er på ca 7000 kvadratmeter og inneholder også en flerbrukshall. STEMA har ved Knut Sjøvold vært byggherreombud/prosjektleder på skolen, som er bygget og eid av Skanska. Skolen er bygget som et OPS samarbeid, og Bergen kommune leier nå den ferdige skolen av Skanska. Skolen fremstår nå som en av Europas flotteste. Den er stort sett bygget i tre, og er et miljøvennlig passivhus med svært god isolering og lavt energiforbruk.
[divider_padding]
Artikkel fra Byggindustrien:
bygg

På Oddamarka på Søreide i Bergen har Skanska Norge AS ført opp Søreide skole som et OPS-prosjekt.

Skanska Norge er tiltakshaver og skal drifte skolebygget i 25 år, før Bergen kommune overtar.

202 millioner kroner
Skolebygget er på 8.300 kvadratmeter BTA, medregnet en flerbrukshall på 1.070 kvadratmeter. Det er tegnet av Asplan Viak AS, som også har vært landskapsarkitekt. STEMA Rådgivning AS har vært byggherreombud. Totalkostnaden er 202 millioner kroner eks mva. Byggestart var i april 2012, og kolebygget ble overlevert i desember i fjor.

600 elever
Søreide skole skal være en baseskole for 600 elever fra første til sjuende klassetrinn. Skolen har cirka 60 ansatte. Elevene kommer fra Søreide, som ligger i Ytrebygda bydel.

Skolebygget har en etasje under bakkenivå og dels en og dels to over. I underetasjen er det flerbrukshall, garderober, spesialrom for tekstil og sløyd og et teknisk rom. I første etasje er det allmenning, baser for de yngste elevene, SFO og skolekjøkken. Andre etasje rommer baser for de eldre elevene, spesialrom for musikk og dans, bibliotek, administrasjon og to tekniske rom.

31 mål
Tomten er på 31 mål og er kupert. Under skolebygget er det fjellgrunn og bygget står på komprimerte sprengsteinsmasser. Der en ballbane ligger valgte Skanska å masseutskifte en myr.

Utenfor skolebygget er det tre separate områder for SFO og første og andre klassetrinn, for tredje og fjerde klassetrinn og for femte til sjuende klassetrinn. Mye av den eksisterende vegetasjonen er tatt vare på.

Trebygg
Bygget har sakset form. Bærende konstruksjon består av lavkarbonbetong (fundamenter og underetasje), limtresøyler, limtredragere og hulldekker av tre (Sotrabjelken). Taket er dels flatt og har dels fall og har en lettakskonstruksjon. Fasadene er kledd med Kebony, royalimpregnert panel og beiset panel.

Det er parkett i flerbrukshall, industriparkett på tribunen, slipt betong i allmenning og belegg i klassebaser. Veggene er kledd med panel, bjørkefiner og spiler. Noen steder er det frilagt betong. I klassebasene er det systemhimlinger, i fellesområder er det spilehimlinger. Flerbrukshallen har åpen himling.

Isolert og tett
Det er 30 cm isolasjon i veggene. Lettaket er 40 cm tykt og har 33 cm isolasjon. Det er 15 cm EPS mot grunnen. Ytterveggene har en samlet U-verdi på 0,15, mens vinduene har U-verdi på 0,8 i snitt. Kuldebroverdien skal være på maksimalt 0,03. For å klare dette er veggene ført forbi dekkene i full tykkelse. Bygget er trykktestet og luftutskiftningen er på 0,33 (lekkasjetallet kunne være på 0,6).

Prosjektleder Håvard Tjore i Skanska Norge forteller at det heldigvis var minimalt med nedbørt før bygget ble lukket. – Det gjorde uttørkingen enkel, sier Tjore.

I flerbrukshallen er det perforert lettak og kun annethvert bord på veggene er trukket helt opp, noe som gir god akustikk. Den åpne spilehimlingen i allmenningen gir også god akustikk. Søreide skole tilfredsstiller kravene i Tid for Tre og Fremtidens byer. Prosjektet skal BREEAM sertifiseres. Skanskas konsept Grønn byggeplass er fulgt og sorteringsgraden for byggavfall ligger an til å bli på over 90 prosent.

Passivhus
Søreide skole har vannbåren oppvarming basert på varme-
pumpe, solfanger og elektrisitet. Varmepumpen skal dekke 80 prosent av rom- og ventilasjonsvarme og 60 prosent av varmt-vannsbehovet. Solvarme skal dekke 30 prosent av varmtvannsbehovet. Ytterligere behov dekkes med elektrisitet. Netto energibehov er beregnet til 66 kWh per kvadratmeter per år. Dette plasserer bygget som passivhus i energiklasse A.

Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner (82 prosent), SD-anlegg og fiberbasert bredbånd. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling og alarmanlegg. Solavskjerming skjer med screens som er plassert over vinduene. På en parkeringsplass ved innkjøringen til skolen er det cirka 20 biloppstillingsplasser.

Krevende prosjekt
Håvard Tjore sier at byggingen har gått greit, selv om prosjektet var krevende.

– All montering utenom taket er gjort i egenregi og vi praktiserte trimmet bygging. Alle yttervegger er elementer, noe som var en god løsning. Bygget hadde strenge krav til tetthet, sier Tjore.

På det meste var mellom 80 og 90 bygningsarbeidere i aktivitet på bygget. Søreide skole har ifølge Tjore gitt Skanska nyttige erfaringer i OPS, passivhus og bruk av tre.

Stolte arkitekter
Sivilarkitekt Christian Irgens i Asplan Viaks kontor i Bergen sier kontoret er svært så stolte over sitt største og viktigste prosjekt så langt. Asplan Viak har vært rådgivere for landskap og arkitektur, vei, VA og akustikk.

– Skolen er blitt et passivhus der det også er gjennomført et komplett klimagassregnskap (fra vugge til grav). Dette har blant annet ført til utstrakt bruk av tre i overflater og konstruksjoner. Skolen er et forbildeprosjekt i programmet til «Framtidens byer», med den lokale ambisjon TID for TRE i Framtidsbyen Bergen. Skolen har et av landes største termiske solfangeranlegg og er en OPS skole som leies av Bergen kommune og eies og driftes av Skanska Norge, sier Irgens.

[framed_box width=»550px» bgColor=»#E3E3E3″ align=»right»]FAKTA
Sted:
Søreide
Prosjekttype: Nybygg, skole
Totalkostnad eks mva: 
202 millioner kroner
Bruttoareal: 8.300 kvm
Tiltakshaver og totalentreprenør: 
Skanska Norge
Byggherreombud: 
STEMA Rådgivning AS
Prosjektering inkl tekniske fag: 
Skanska Tekniske
Arkitekt og LARK: Asplan Viak
Interiørarkitekt: Box interiør design
Rådgivere: RIB: H2Byggteknikk l RIGeo og RIBrann: Sweco l RIVA og Vei: Asplan Viak
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Grunn-arbeid: Vassbakk & Stol l Dekkestøp: Hummervoll Industribelegg l Stål-
konstruksjoner: Johs Alsaker l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Protan l Veggelement: Jatak l Dekkeelementer av tre: Sotrabjelken l Limtrekonstruksjon: Splitkon l Glassfasade: Kebo Glass l Vinduer: Norgesvinduet l Solavskjerming: Vental l Dører: Daloc og Jeldwen l Blikkenslager: Fasade og Bygg Service l Innv. trapper: Frekhaugtrappa l Rekkverk og ståltrapper: Esjot Janowski I Braun l Himlinger: Acusto l Fast innredning og møbelsnekring: Torsvik Trevare l Maler og gulvlegger: RSV Maling & Gulv l Parkett: Bo Andren l Mur og flis: Stor-Bergen Mur og Flis l Sportsgulv og idrettsutstyr: Scandi Sport l Rørlegger: Sartor VVS l Elektro: Caverion l Ventilasjon: Bergen Luftteknikk l SD: Celsius Teknikk l Solfanger: Norsk Solfangerproduksjon l Ledesystem: Prolink l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Sprinkler: Fire-Tech l Brann- og rulleporter: Haby Norske Sjalusier l Lås, beslag og adgangskontroll: KABA Møller Undall l Kjøkken, garderobe og lagerinnredning: ST-Skoleinventar l Personheis og løfteplattform: HK-Service l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Byggvask/rent tørt bygg: RTB Consult

[/framed_box]

43757

43750

43746

43742