Flyplasskrysset

Statens Vegvesen – E6 x E16 Flyplasskrysset

Flyplasskrysset ble igangsatt juni 2015 og ble ferdigstilt i september 2016.

Det nye krysset skal ivareta biltrafikken både fra E6 norgående og E6 sørgående som skal inn mot flyplassen via E16. Krysset ferdigstilles før den nye terminalen på Oslo Lufthavn som åpner i april 2017. Prosjektet ble utført som en totalentreprisesum på 142 mill.

Vår rolle var, KP, KU/SHA-rådgiver for prosjektet.

Stema har vært med i prosjektets tidligfase. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og utlysning skjedde vinteren 2014. Prosjektet har vært godt gjennomført fra starten av, med tydelig HMS-samhandling med entreprenøren. Faremomentene var spesielt arbeid i høyden og arbeid nær trafikkert vei.

Staten har som mål at SHA-rådgivere skal være mest mulig ute på byggeplass, så dette fikk vi praktisert godt på anlegget. Stema fulgte grunnet manglende ressurser i prosjektet også opp marsikringsplanen og ym-planen som var laget. Etter 1 års produksjon og flere revisjoner av SHA-planen ved funn av nye faremoment, samt over 120.000 arbeidstimer, leverte prosjektet null skader på personell og null kritiske hendelser og ingen avvik fra under tilsyn på lønn.

Prosjektet gikk svært bra grunnet tett samarbeid med entreprenør og nøye granskning av tegninger for å til enhver tid overvåke nye farer. Sikkerhetssamtaler med logg (PSI) med håndverker hver eneste uke, tiltak og løsninger til problemstillinger som entreprenør kom over, var også arbeid som bidro til et godt gjennomført prosjekt.

img_2142

img_2577

img_2590

img_2606

img_2607

img_2532