STEMA flytter Oslo skolen

STEMA er av Oslo kommune, ved undervisningsbygg Oslo KF, tildelt et større flytteprosjekt. Hedi Egge fra STEMA er prosjektleder, og har rollen som «flyttegeneral». Heidi skal planlegge og gjennomføre fysisk flytting av inntil 24 skoler i Oslo. Oppdraget omfatter bl.a. prosjektledelse, anskaffelse av flyttetjenester, avhending av utstyr og samordning mot relevante prosesser samt prosjektledelse for tilgrensende områder, som inventar. Med seg har hun 2-4 fire prosjektassistenter, også disse fra STEMA.

skole-stor2

[divider_padding]