Stema med kompetanseløft innen LEAN

Stema Rådgivning tar ytterligere ansvar for å øke verdiskapningen for våre oppdragsgivere, ved å utdanne og sertifisere 22 nye medarbeidere i LEAN.

Stema Rådgivning LEAN sertifisering
Stema Rådgivning LEAN sertifisering
22 medarbeidere sertifisert med gult belte i LEAN.

Bruk av LEAN-metodikk i byggebransjen bidrar til å redusere byggetid- og kostnader, samtidig som man øker kvalitet og kontroll i prosjektene. I norske byggeprosjekter der metoden og verktøyene er tatt i bruk, har det gitt oppsiktsvekkende gode resultater.

Stadig flere byggherrer og entreprenører ser derfor verdien av LEAN i gjennomføringen av prosjekter, og store byggherrer som f.eks. Statsbygg satser systematisk på LEAN.

Stema rådgivning har tatt dette på alvor og iverksatt et betydelig kompetanseløft innenfor LEAN. Vi ønsker gjennom dette å skape merverdi for kundene våre – bidra til at prosjektene blir ekstra gode med hensyn til tid, kvalitet og kostnader. Også alle prosjekter som ikke er definert som LEAN-prosjekter vil ha nytte av at vi har høy kompetanse og verktøy til å bidra til vellykkede prosjekter.

Gjennom Stemaskolen har vi i samarbeid med Lean Communications tilbudt vårt første 3-dagers kurs i LEAN Construction, inkludert eksamen og Yellow belt-sertifisering. 22 medarbeidere gjennomførte kurset og besto eksamen, og har nå Lean Yellow belt-sertifisering.

Stema har i mange år satset systematisk på kompetansebygging. Et stort antall av våre medarbeidere har også PRINCE2 prosjektledersertifisering. Medarbeiderne deltar jevnlig på andre relevante kurs for bygg- og anleggsbransjen, både i regi av Stemaskolen og andre kurssteder. Vi har også støtteordninger for etterutdanning, som flere medarbeidere benytter seg av.