Vi ønsker å orientere deg som leverandør om at Stema Rådgivning AS (med midlertidig juridisk navn Sweco Stema AS), org.nr. 983 794 971, fusjoneres inn i Sweco Norge AS, org. nr. 967 032 271, med virkning fra 01.09.2022.

I Sweco vil Stema bli videreført som en selvstendig, ny divisjon, som blir hetende Divisjon Prosjekt- og byggeledelse, under ledelse av undertegnede.

En konsekvens av fusjonen er at Sweco Norge AS går inn som avtalepartner for samtlige kontrakter hvor Stema Rådgivning AS i dag har et avtaleforhold.

Men vi vil presisere at du fortsatt vil møte de samme ansiktene, personell og kontaktpersoner hos oss som tidligere. I Sweco Norge er vi for øvrig nå ca 300 medarbeidere innen prosjektadministrasjon, og over 2000 rådgivende ingeniører, arkitekter og ulike spesialrådgivere fordelt på regioner over hele landet. Se www.sweco.no.

En praktisk konsekvens av fusjonen er at fra og med 1.september vil fakturamottaker endres til Sweco Norge AS. Informasjon om fakturering til Sweco er å finne her:
https://www.pagero.no/project-pages/begynn-a-sende-e-faktura-til-sweco-norge-as/

Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeid med dere!

Stema Rådgivning AS
Eivind Thoresen Skarpaas
Daglig leder
Mobil: 913 94 967
Epost: ets@stema-r.no

Hovedkontor
Drammensveien 260, Oslo Post:
Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 63 99 44 40

Region Vest
Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen

Fra 19.september tar vi disse adressene i bruk:
EivindThoresen.Skarpaas@sweco.no (Divisjonsdirektør)
Kine.Hultin@sweco.no (Regionleder Partnere)
Karianne.Tvedt@sweco.no (Regionleder Øst)
Siri.Bernas@sweco.no (Regionleder Vest)
PA@sweco.no (tidligere post@stema-r.no samt for økonomihenvendelser)
TilbudPA@sweco.no (tidligere tilbud@stema-r.no)