Eivind Thoresen Skarpaas

Stema vant ti rammeavtaler med Sykehusinnkjøp

Rammeavtalene er innenfor tjenester som er Stemas kjerneområder – prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og SHA.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser for alle helseforetakene i Norge. Stema fikk rammeavtaler der de er sterkest representert i Norge, som Helse Sør-øst og Helse Vest.

Administrerende direktør Eivind Thoresen Skarpaas er veldig fornøyd med tildelingene.
– Dette er viktige rammeavtaler for Stema. Det var stor konkurranse, og viktig å treffe godt på prisingen. Det vil skje mye innen sykehus/helsebygg fremover, og Stema har pekt seg ut dette markedet som et prioritert satsingsområde, sier Skarpaas.