Eivind Thoresen Skarpaas

STEMA vant rammeavtale med Statsbygg

Eivind Thoresen SkarpaasSTEMA Rådgivning har blitt valgt som leverandør til Statsbygg på prosjektledelse.

– Det er alltid en anerkjennelse å få kontrakt på en rammeavtale. Statsbygg er en attraktiv kunde med mange spennende prosjekter, så vi ser fram til nye oppgaver, sier administrerende direktør Eivind Thoresen Skarpaas i STEMA Rådgivning AS i en pressemelding.

Rammeavtalen gir mulighet for STEMA til å lede mange utfordrende oppgaver. Statsbygg har i sin konkurranse søkt etter firmaer som kan tilby prosjektledere i tre ulike nivåer til prosjekter over hele landet, samt at konkurransen også omfattet leveranser til eiendomsavdelingen i region øst .

– Vi har mange etterspurte prosjektledere. Disse har erfaring fra store prosjekter, men også bred erfaring fra forskjellige typer bygg og anlegg. Vi har gjennomgående gode resultater i tidligere prosjekter, noe Statsbygg også ser, sier salgs- og markedsdirektør Øyvind Løkke.

Han har tro på at STEMA skal kunne håndtere mange spennende prosjekter for Statsbygg. Statsbyggs konkurranse vektla pris 50 % og kvalitet 50 %, herunder blant annet formalkompetanse og erfaringer fra oppdrag som prosjektleder med ulik kompleksitet og størrelse.

Nylig vant STEMA Rådgivning, som har 100 medarbeidere, en rammeavtale for Undervisningsbygg i Oslo.

– Vi opplever at vi nå er «dytten» og at blant annet disse avtalene gir oss ytterligere erfaring og en bekreftelse på kompetansen, sier Løkke som understreker at Stemaskolen, firmaets egen «skolebenk», gir et konkurransefortrinn som både ansatte og kunder setter pris på.

STEMA Rådgivning AS er et frittstående konsulentselskap innen prosjektledelse, prosjektadministrasjon og taksering. Firmaet har hovedkontor i Oslo med avdelingskontor i Trondheim, Bergen og Nannestad på Romerike.