Storkontrakt i Bergen til STEMA

STEMA Rådgivning er tildelt prosjektledelsen i forbindelse med byggingen av det nye Energi- og Teknologibygget (EnTek) ved universitetet i Bergen.

EnTek bygget er et nybygg på inntil 15 600 m2 og skal gi plass til moderne laboratorier og teknologiplattormer til UiB, Uni Research, HiB og CMR. Bygget skal huse møte- og arbeidsplasser med flerbruks- og prosjektfasiliteter for forskning, utdanning, utvikling, tjenester og møte- og inkubatorvirksomhet. Bygget skal settes opp etter de siste krav til energieffektivisering.

EnTek bygget har følgende visjon: Fremtidens energiløsninger kommer fra Hordaland!

STEMA Rådgiving er stolte over å ha fått oppdraget, og vi gleder oss til å sette i gang.

entek