Svein Rosselands hus

Svein Rosselands hus

Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo holder til i Svein Rosselands hus. Bygget stod ferdig i juli 1934, og var det første i sitt slag i verden. Bygningen ble i 2014 fredet ved forskrift.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor. Bygningen har gjennomgått få endringer siden byggeåret og hele bygget hadde behov for rehabilitering. Stema har hatt byggeledelsen på tak og fasaderehabiliteringen. Prosjektet var et samspill med videreføring til totalentreprise med en prosjektverdi på 30 millioner. Jobben innebar rehabilitering av teglfasader, vinduer, tak og ny solavskjerming. Fredningen har medført tett dialog med Riksantikvar med flere prøvefelt av vinduer med smyg og flis legging.

Svein Rosselands hus ble oppført etter tegninger av arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen. Arkitektene søkte et fabrikkmessig uttrykk og bygget var og er en representant for funksjonalismens inntog i norsk offentlig arkitektur. Opprinnelige farger var tidstypiske og preget av funksjonalismens fargepalett. Bygningen er sammenbygd av to blokker; en lav og rektangulær blokk med en mindre, men høyere blokk på 3 til 5 etasjer. Vestibylens nordvegg har et vindusfelt over to etasjer, trappen er belagt med norsk skifer og har rekkverk av jern og bronse. Planløsningen i lavblokkens etasjer er symmetrisk strukturert med korridorer i lengderetningen på hver side av trapperom. Kontorene i forskjellige størrelser ligger på østsiden av korridoren. I 2. etasje finnes et godt bevart auditorium, og det tidligere biblioteket (nå lesesal) på nordsiden. I kjelleren er rommene bygd om til lesesal og pauserom. Høyblokkens 3.–5. etasje, som var Astrofysiker Svein Rosseland sin leilighet fram til 1965, er i dag omdisponert til kontorarealer, men en del av den opprinnelige innredningen som peis, veggfaste skap og baderomsinnredning er intakt. Badet er ett av få opprinnelige 30-talls bad vi har i Norge.

Det mest omfattende i prosjektet har vært vinduene. Rammene og mekanismen er av metall, vinduet er kittet og holdt på plass av innvendige eikelister. Ved restaureringen i 1999 ble vinduskarmene og messingskruene malt hvite. Dette er nå tilbakeført til original. Tilstanden på vinduene var dårlig med store rustangrep på underside karm og vindusfelt. Vinduer er nå blitt demontert og alle mekaniske komponenter restaurert. Det er tre ulike glass på bygningen; vanlig, hamret og sandblåst. Nye glass er laget på samme metode som de opprinnelige. Puss rundt vindu var originalt kalkmørtel overmalt med kalkmaling. Dette måtte fjernes for å få ut vinduene, men er blitt utført på ny da det er en markant pusskant. Solavskjermingen er demontert og solfilter er montert etter godkjenning av Riksantikvar. Hovedinngangsdøren på sørøstsiden er en teakdør med tre glassruter og plate av metall. Døren har et håndtak av bronse og er satt inn i et glassfelt kantet med marmor. Inngangen på vestsiden, samt døren inn til trapperommet på sørvestsiden er opprinnelige jerndører med store glassfelt. Disse er blitt restaurert, pusset og originalt glass er beholdt.

Teglstein og fuger er blitt utbedret. Hele fasaden har blitt respekket der det var skader. Ved vindussøylene på fasaden er det flislagt på tre sider av søylene. Originale fliser ble demontert for å kunne få ut vinduet og deretter remontert etter vinduet ble montert inn. Resten har fått en erstatningsflis. Trappetrinn og vanger er av granitt. Granitt og larvikitten er blitt vasket og fugene er blitt respekket. Hovedtrappen på østsiden har bronserekkverk, på vestsiden er trinn og repos belagt med skiferheller. Rørrekkverk av stål. På balkongene ble flisene demontert, underlaget ble avrettet og det ble lagt ny membran under flisene både originale og erstatningsflis. Veggene inni balkongen ble malt tilbake til den originale grønnfargen som ble avdekket under prosjektet.

Takene var tekket med papp og med innvendige nedløp. Alle beslag rundt gesims, piper og ventilasjonskanaler/hetter er av kobber. Baldakinen over inngangen på vestsiden er tekket med valsede kobberplater med doble falser. Takflaten ble revet ned til betongdekket og bygget opp på ny med dampsperre og isolert bedre. Fallet på takflatene ligger generelt på 1:60. Alle kobberbeslag er montert med skjult innfesting og stående falser som originalt. På ventilasjonsavkast er det etablert nye hatter. Det er etablert nye taksluk.

Fasaderehabiliteringen har vært et godt samarbeid mellom partene og ble ferdig til avtalt tid, i avtalt kvalitet og innenfor budsjettramme. I dette er prosjektet har kvalitet og fokus på vern vært viktigere enn pris. Håndverket er utført med stolthet for faget og bygget har mange flotte detaljer. Bygget er nå rustet for nye hundre år.

Svein Rosselands hus

Svein Rosselands hus

Svein Rosselands hus

Svein Rosselands hus