Om Stema

Stema er et frittstående konsulentfirma som tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon.

Stema har hovedkontor i Oslo, samt avdelingskontorer i Bergen. I tillegg er Stema hovedaksjonær i Byggeråd AS på Hamar.

Stema har en variert kundeportefølje, fra middels store til store aktører innen offentlig og privat sektor.

Våre ansatte blir kurset internt via Stemaskolen, for å sikre faglig oppdateringer jevnlig. Stemaskolen arrangeres 8-10 ganger i året, med forelesere fra anerkjente kurs- og utdanningsinstitusjoner.

STEMA