Akershus Energi – Glomma kraft

Byggherre: Akershus Energi v/Glomma Kraftproduksjon AS
Byggetid: 2011, ferdigstillelse 2017
Entrepriseform: Byggherrestyrt entreprise
Oppdragets art: Prosjektledelse

Utskifting av alle 6 turbiner på Rånåsfoss kraftstasjon, inkl ny maskinhall.