Alrek helseklynge

Alrek Helseklynge

 
FAKTA

Vår rolle Prosjektledelse
Oppdragsgiver Universitet i Bergen
Oppdragets varighet Sept. 2017 til sept. 2020
Entrepriseform Totalentreprise med samhandlingsfase
Total prosjektkostnad Ca. 500 mill.
Vår kontraktsverdi Ca. 8 mill.
Størrelse 12.200 m2

 
OM PROSJEKTET
Alrek helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger, ved hjelp av forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Prosjektet omfatter riving av «gamle odontologen» og oppføring av nytt bygg for Universitetet i Bergen. Prosjektet er delt i to faser. Fase 1 er riving av bygg og omlegging av kommunal vannledning. Fase 2 består av oppføring av nytt bygg.

Det nye bygget skal inneholde undervisningsfasiliteter, kontorer, kantine og behandlingsrom.  Det er ulike samarbeidspartnere som skal bruke bygget, blant annet Folkehelseinstituttet, Haraldsplass Diakonale sykehus og Høgskolen på Vestlandet. Det er også flere andre som har uttrykt interesse for å bli en del av helseklyngen.

Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema, både på områder hvor UiB allerede holder høy internasjonal faglig kvalitet og der det er muligheter for omfattende samarbeid med eksterne partnere innenfor forskning, næringsliv, forvaltning og samfunnsliv.
 
ENERGI OG MILJØ
Universitetet i Bergen er en kunnskapsvirksomhet som også er opptatt av miljø. Bygget har høye klimaambisjoner, og vil bli et energiklasse A-bygg. Det benyttes lavkarbon betong, og bygget vil få solcelleanlegg på taket.
 
VÅR ROLLE
Prosjektledelse

Prosjektledelse fra regulering til gjennomføring og ferdig bygg inklusive innredning. Dette innebærer bla gjennomføringsstrategi, anskaffelse, brukerprosess, leietakerinvolvering, etablering og oppfølging av budsjett og fremdrift samt SHA som byggherrens representant.

Alerk helseklynge

Alerk helseklynge

Alerk helseklynge