Åssiden fotballhall

Åssiden fotballhall

FAKTA

Vår rolle Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, KP, KU
Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF
Oppdragets varighet Desember 2017 – desember 2020
Entrepriseform Totalentreprise
Total prosjektkostnad 86 millioner kroner inkl. mva.
Størrelse 4500m2 BTA

OM PROSJEKTET
Åssiden Fotballhall bygges på en eksisterende grusbane på Åssiden i Drammen Kommune. Hallen skal huse en 9’er bane med spilleflate på 48x60meter med tilhørende sikkerhetssoner. Banen etableres med kunstgress og det er satt av plass i enden av hallen for mesanin og garderober.

Utomhus arealene ved det nye hallen blir også opparbeidet som en del av reguleringsplanene for området. Det skal etableres parkeringsplasser for bil og sykkel samt tilkomst til hall og et nytt fortau.

VÅR ROLLE
Stema Rådgiving innehar rollen som prosjektleder, prosjekteringsleder og KP i forprosjektet. Når prosjektet går over i byggefasen vil inneha rollene som prosjektleder for byggherren, byggherreombud og KU.