Bergen Lufthavn, Flesland

Byggherre: Avinor AS
Omfang: Prosjektkostnad 850 mill.
Byggetid: 2010 – 2013
Entrepriseform: Anlegg
Oppdragets art: Prosjektledelse og byggeledelse

Prosjektformål: Sikkerhetsmessig, kapasitetsøkende og miljøforbedring.
Delmål: Bl.a. Sikker utførelse uten forstyrrelse for flytrafikk.
Anleggsprosjekt: Flytte taksebaner mens de er i drift.
Bygd 5700m taksebaner, 6km internveier.
Masseforflytning 2.400.000m3, derav 650.0000m3 fjell, 51km EL- og OV-grøfter, 779 kummer, 299.000m2 asfalt, 200.000m2 gressareal, 13.000 m3 betong. 14 bygg nye/flyttet, 2 tankstasjoner, 470m fjellboring Ø1420.
Elektroprosjekt: 1.200 banelys, 25 flomlysmaster, 220 km kabel.
Miljøprosjekt: Bygd ny avisingsplattform, fordrøyningsbasseng for utskilling av glykol og olje, boret ny utslippstunnel, bygd fisketrapp og rensepark.