Coop – Nytt sentrallager på Bergemoen

Byggherre: Coop Norge Handel AS
Omfang: Prosjektkostnad 1,5 mrd, 54.000 m2
Byggetid: April 2011 – 2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppdragets art: Byggherreombud i forbindelse med KS og SHA – bistand ihht Byggherreforskriften

Coop Logistikksenter (CLog) på Gardermoen ble påbegynt i 2011 og ble ferdigstilt i 2014. Bygget er et plukk- og distribusjonsanlegg.

Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne lagre. Det er fullautomatisert og har et lagervolum på 1,25 millioner kubikkmeter. Lageret har et areal på 54.000 kvadratmeter BTA med takhøyde opp til 27 meter.

Prosjektet er gjennomført på entrepriseform totalentreprise av GSE Norway AS. I tillegg er WITRON kontrahert som totalleverandør av teknologi.