Enebakk kultursal og flerbrukshall

Byggherre: Enebakk kommune
Byggetid: 2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppdragets art: Prosjekteringsledelse/ tett bistand til prosjektleder

Enebakk kommune hadde besluttet å bygge ny kombinert flerbrukshall og kultursal. I anbudsfasen ble det derimot besluttet at det skulle etableres to adskilte arenaer, en ny frittstående flerbrukshall og kultursal i eksisterende gymsal på Enebakk ungdomsskole. Flerbrukshallen er en ordinær håndballstørrelse med nødvendige fasiliteter for å dekke spillemiddelkravene. Kultursalen har en publikumskapasitet på ca. 200 personer i teleskopamfi. Funksjonalitet i anleggene er vektlagt høyt. Kultursalen med garderober, lager, teknisk balkong osv. er ca. 800m2 og flerbrukshallen er 1 750m2. Kontrakten mellom O.B.Wiik AS og Enebakk kommune ble signert i februar 2014 og kultursalen ble overlevert medio oktober 2014 og flerbrukshallen ble overlevert rett før jul 2014. Et intensivt prosjekt som har gitt Enebakk kommune et løft både for idretten og kulturlivet.

Enebakk

Enebakk

Enebakk

Enebakk