Energi- og Teknologi Bygget Universitetet i Bergen

Omfang: Prosjektkostnad 600 – 1000 mill. 16 700 m2
Oppdragets art: Prosjektsjef

Energi- og Teknologi bygget er et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige forskningsmiljø hos Universitetet i Berge og eksternt. Bakgrunnen er å styrke fremtidig samarbeid mellom UIB og datterselskapene for å øke tilgangen på forsknings- og utdanningsmidler, samt å øke samfunnsrelevansen av forskning og utdanning regionalt og nasjonalt. Bygget vil inneholde alt fra tyngre og kompliserte lab’er, kontorer, lager og parkering. Prosjektet er et initiativ for å etablere en energiklynge med navnet «Science City Bergen» som en parallell til «Media City Bergen».

EnTek