Fagerborgtoppen

FAKTA

Våre roller Prosjekteringsledelse og prosjektledelse
Oppdragsgiver Fortuna Estate AS
Oppdragets varighet Januar 2020 – 1. kv. 2023
Entrepriseform Avklares etter innhenting av priser i markedet.
Total prosjektkostnad 400 millioner kroner
Kontraktens verdi 2.5 – 3.000.000 kroner
Størrelse 11 000 m2 BRA

OM PROSJEKTET

Prosjektet Fagerborgtoppen er et kombinert nærings- og boligbygg.

Bygget har 2 underetasjer med parkering, boder og tekniske rom. På gateplan forberedes bygget til å kunne huse diverse forretningsvarianter, spisesteder evt. restaurantdrift.

Over næringslokalene har bygget 78 leiligheter fordelt på 6 plan samt overliggende felles takterrasse.

Leilighetene varierer i størrelse mellom 40 – 110 m2 P-rom.

ENERGI OG MILJØ

  • Nærings- og boliglokalene følger kravene i TEK 17 – Krav til energieffektivitet §14-2 (1-2)

Det er krav om bruk av fjernvarme, og det vurderes også å benytte fjernvarme til Sorptiv kjøling.

VÅRE ROLLER

Prosjekteringsledelse for Fase 1 – forberedelse frem til salgsstart nærmer seg avslutning.

Prosjektet er nå inne i Fase 2 – detaljprosjektering frem til anbud for hhv både byggherrestyrte delentrepriser og totalentreprise.

Det vil bli innhentet tilbud for å evaluere begge kontraktsalternativ før endelig beslutning om kontraktsform blir tatt.

Prosjektledelsen er i gang med forberedelse til kontrahering. Målsetting om utsendelse av forespørsler før sommerferien.

Fase 3 – Byggestart – overlevering er besluttet håndtert med STEMA v/ MWN som prosjektleder.

Fagerborgtoppen er tegnet i en tiltalende Retro-stil av HILLE MELBYE ARKITEKTER v/ Trine Helle.

Prosjektet ligger i krysset Ullevålsveien /Kirkeveien, og har adresse Ullevålsveien 114.