Grorud flerbrukshus 

Grorud flerbrukshus

FAKTA

Vår rolle Prosjektledelse
Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragets varighet Januar 2019 – sommer 2020
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad P50 er 201 mill., vedtatt ramme (P85) er 223 mill., prognose sluttkost nå er 185 mill.
Kontraktens verdi Ca. 2,5 mill.
Størrelse 4 600 kvm.

OM PROSJEKTET
Grorud flerbrukshus har et bruksareal på rundt 4 600 kvadratmeter, med tre hovedfunksjoner. Hoveddelen, midt i bygget, rommer en flerbrukshall med spilleflate dimensjonert for håndball. Hallen kan deles i tre, og brukes til alt fra basket, innebandy, volleyball, håndball og badminton. Hoveddelen rommer også av en vestibyle, tribune med plass til 150 tilskuere, garderober, taekwondorom, kulturrom og kjøkken med tilhørende oppholdsrom for selskaper og lignende.

Den vestre delen av bygget rommer de nye lokalene til Grorud barnehage med åtte baser og temarom, mens den østre delen av bygget består av nye klubblokaler for Grorud Idrettslag. I området utenfor er det en aktivitetsakse som strekker seg mellom Grorud skole og Groruddammen. Aktivitetsaksen inneholder alt fra parkouranlegg, skatebane, basketbane og buldrevegg til treningsapparater, lekeapparater, sittebenker og beplantning. Den nye barnehagen har også fått et eget, inngjerdet uteområde med lekeapparater.

Grorud flerbrukshus ligger i tilknytning til de eksisterende fotballbanene i området. Flerbrukshuset blir et spesielt kjærkomment tilbud til barn og unge i bydelen, men også en samlende møteplass på tvers av generasjoner.

ENERGI OG MILJØ
Det er knyttet høye miljø- og energikrav til det nye flerbrukshuset, som har passivhusstandard, sentralt driftskontrollanlegg, grønt tak tilrettelagt for solcellepanel, samt fjernvarme fra Fortum. I tillegg har Kultur- og idrettsbygg gjennom hele byggeprosessen på Grorud brukt mest mulig miljøvennlige materialer, som miljøvennlig betong og resirkulerbart stål.

Flerbrukshuset er bygd som passivhus på fossilfri byggeplass. I tillegg er ambisjonsnivået høynet ytterligere med fokus på fossilfri levering av varer og materialer.

VÅR ROLLE
Prosjektledelse fra byggestart i januar 2019, til overlevering sommer/høst 2020.

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus
Alle foto Torstein Wold