Harbitz Torg

Harbitz Torg

FAKTA
Vår rolle: Prosjektledelse
Oppdragsgiver: Møller Eiendom
Entrepriseform: Totalentreprise
Total prosjektkostnad: 780 millioner kroner
Størrelse: 43.000 m2

OM PROSJEKTET
Prosjektet er kontorbygg for utleie, beliggende på Skøyen. Kontorbygget deler kjeller med ett leilighetskompleks og inneholder butikker. Kontorbygget vil også inneholde en barnehage. Ca. 80% av lokalene er allerede utleid. Kjelleren har sykkelparkering med vaskestasjon og fast oppsett for bildeling.

ENERGI OG MILJØ
Brønnpark under kjelleretasjene med tilhørende varmepumper og fjernvarme fra Fortum, sørger for oppvarming av lokalene, ventilasjonsluft og varmt forbruksvann.Prosjektet er BREEAM-NOR sertifisert klasse «Excellent».

VÅR ROLLE
Prosjektledelse for byggherre Møller Eiendom, følge opp leietagertilpasninger og økonomien i dette.

Harbitz Torg