Holen Renseanlegg

Byggherre: Bergen kommune Vann- og avløpsetaten
Omfang: Ca 300 mill kroner
Byggetid: Mars 2013 – prøvedrift 2015
Oppdragets art: Byggeledelse

Det foregår i disse dager en storstilt utbygging av kloakkrenseanleggene i Bergen, da dagens anlegg ikke tilfredsstiller nasjonale og internasjonale rensekrav. For Bergen er kravet at det skal være sekundærrensing på alle anlegg, noe som betyr at organisk stoff må fjernes fra avløpsvannet. Anleggene bygges også ut for å håndtere befolkningsvekst og klimaforandringer i tiden fremover.

Det krever store ressurser å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Bergen kommune har totalt 4 kloakkrenseanlegg. Holen er et av disse.

Holen avløpsrenseanlegg tar i dag imot avløpsvann fra det aller meste av Bergensdalen, halve sentrum, Solheimsviken, Damsgård, Laksevåg, Gravdal og Nipedalen.Holen ble bygget på midten av 90-tallet og ble satt i drift i 1996. Anlegget skal oppgraderes og oppgraderingen har en kostnadsramme på ca. 300 Mkr. Kruger Kaldnes er valgt som leverandør av prosesstekniske løsninger / prosessteknisk utsyr.

AF gruppen Norge startet arbeid med fjellsprengning i september 2012 og avsluttet i april 2013. Totalt ble det tatt ut ca. 60.000 m3 fjell. Bygningsmessige arbeider startet i mai 2013. Det er frem til nå utført ca 4500 m3 betong. Det er videre inngått kontrakter med elektro, VVS og luftbehandlingsentrepriser.

Prosjektet er organisert som byggherrestyrte sideentrepriser

Holen Renseanlegg

Holen Renseanlegg

Holen Renseanlegg