Jong skole

Byggherre: Bærum kommune
Omfang: Ca 50 mill kroner
Byggetid: Oktober 2014 – ferdig prøvedrift januar 2016
Oppdragets art: Byggherreombud; prosjektleder og SHA-koordinator utførelse

For å møte økende elevtall ved Jong skole ble det igangsatt prosjekt for utvidelse fra 2-parallell til 3-parallell skole. Nybyggets areal utgjør ca. 1500 m². Prosjektet omfatter også rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt en vesentlig oppgradering av uteområdet.

Prosjektet gjennomføres med Tronrud Bygg som totalentreprenør, og eksisterende skole i drift. Tronrud Bygg ble kontrahert høsten 2014, og grunnarbeider ble igangsatt i november. Viktigste milepel for kommunen var skolestart august 2015 da alle bygningsmessige arbeider og uteområdet skulle stå klart til bruk. Prøvedrift ut januar 2016 etterfulgt av overtagelse teknisk anlegg.

En ambisiøs byggherre, kort byggetid, mange interessenter, omfattende endringsarbeid, prosjektering parallelt med bygging og relativt komplekst teknisk anlegg har vært bidragsytere til et spennende prosjekt for alle involverte.

Nybygget, rehabiliteringsarbeidene og uteområdet ble overtatt av fornøyd oppdragsgiver og bruker til skolestart. Alle involverte er godt fornøyd med prosjektet som ble levert med god kvalitet til rett tid uten alvorlige skader eller ulykker.

jong

Untitled-3
1. skoledag 2015