LivsvitenskapsbyggetFoto: Statsbygg

Livsvitenskapsbygget

FAKTA

Vår rolle Prosesskontroller/byggeleder grunn og betong/hovedbyggeleder, og prosesskontroller/byggeleder innredning
Via rammeavtale byggeledelse
Oppdragsgiver Statsbygg
Oppdragets varighet Februar 2020 – pågår
Entrepriseform Samspill
Total prosjektkostnad 6,8 mrd.
Kontraktens verdi Pt. ca. 1 mill.
Størrelse Ca. 70 000 kvm.

 
OM PROSJEKTET

Prosjekt Livsvitenskap er Norges største universitetsbygg. Det er et forsknings- og undervisningsbygg på ca. 70.000 m2, som skal romme store mengder spesialisert teknisk utstyr og vil være byggeteknisk komplekst.

Bygget skal legge til rette for bredt forskningssamarbeid med næringsaktører som bioteknologiselskaper og helseforetak. Om lag 1000 ansatte og 1600 studenter skal ha sitt daglige virke i bygget. Bygget får fire etasjer over bakken (hovedvolum), og syv og åtte etasjer i to oppbygg. Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger til rette for et strategisk samarbeid med Ullevål universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.

Prosjektet er planlagt gjennomført som syv sidestilte totalentrepriser med forutgående samspill. Strategiene samspill, lean, systematisk ferdigstillelse, logistikk og digitalisering litt ril grunn for prosjektet.

Prosjektet skal iht. rekkefølgebestemmelsene også bygge en ny gang- og sykkelsti/bru i tilknytning til ring 3. Byggeprosjektet har en estimert varighet fra høsten 2018 og ut 2024.
 
ENERGI OG MILJØ
Livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.

  • Bygget skal minimum tilfredsstille «nesten nullenergi»-nivå.
  • Det skal utvikles et konsept for miljøvennlig energiforsyning.
  • En kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design er en kompakt og godt isolert bygningskropp med produksjon av fornybar energi blant annet fra solceller.
  • Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra bygget for energi, materialer, transport og uteområder. Klimagassutslippene skal søkes redusert med 50% ift praksis.
  • Det skal velges klimaeffektive og miljøvennlige byggematerialer.
  • Avfallshåndtering, både i drift og på byggeplass, skal løses miljøeffektivt og framtidsrettet.
  • Det skal gjøres attraktivt for brukerne av bygget å benytte alternative transportformer (kollektiv, sykkel osv).

VÅR ROLLE
Byggeleder/prosesskontroller grunn og betong/ Hovedbyggeleder, og byggeleder/prosesskontroller innredning.